gejzírů

Gejzír

Gejzír je proud vody vyvrhovaný v pravidelných intervalech společně s vodní parou do okolí. Gejzíry vznikají ve vulkanicky aktivních oblastech, je-li voda v podzemí ohřívána a přehřívána žhavým magmatem.

Obr. 6