Korálnatci

Třída: KORÁLNATCI

Jedná se výlučně o mořské žahavce. Obývají mělká tropická moře. Je známo asi 6000 druhů. Vytvářejí pouze stádium polypa. Stádium medúzy chybí. Jejich polypi mají láčku rozdělenou 6 nebo 8 přepážkami. Tím dochází ke zvětšení povrchu trávicí dutiny a korálnatci tak mohou lépe vstřebávat potravu. Žijí přisedle a většinou tvoří kolonie. Nové generace stavějí své schránky na schránky předcházející a tím vytvářejí korálové útesy a ostrovy (atoly).

obrazek

Obr. 1: Korálové ostrovy a útesy

Stavba těla:

 • válcovité tělo

 • tělo je vyztuženo CaCO3 nebo koralinem - rohovitá hmota (chybí u sasanek)

  • vnitřní kostra (endoskelet) - jehlice (sklerity) produkovány mezogleou - u osmičetných

  • vnější schránky (exoskelet = vnější kostra) - mohutnější, vylučované ektodermem -u šestičetných

Rozmnožování:

 • hermafroditi (většinou)

 • nepohlavní rozmnožování

  • pučení (převládá) - nově vzniklí jedinci se neoddělují → kolonie (spojeni společnou láčkou)
 • pohlavní rozmnožování

  • pohlavní buňky se uvolňují do láčky, vývoj přes larvu

Systém:

Podtřída: Osmičetní

 • mají vždy 8 přepážek a 8 chapadel

zástupci:

 • varhanitka
 • korál červený
  • kostra (skelet) výroba šperků - korále (staří Římané)
  • nejznámější druh osmičetných korálů
  • tvoří rozvětvené trsy červené barvy, polypi jsou bílí

File:Corallium rubrum (Linnaeus, 1758) 11.jpg

Obr. 2: Korál červený

Podtřída: Šestičetní

 • mívají počet přepážek a chapadel vždy v násobku šesti

řád: sasanky

 • nikdy netvoří kostru, vzhled „květů“
 • žijí jednotlivě, mnohdy v symbióze s korýši

zástupci:

 • sasanka plášťovásymbióza s rakem (poustevníček mořský)
 • sasanka koňská

obrazek

Obr. 3: Sasanka koňská

řád: větevníci

 • velmi hojní
 • masivní vápencový exoskelet → vytváří korálové útesy a ostrovy (atoly)

zástupci:

 • větevník mozkový

 • houbovník obecný

Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6. 

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Obrázky:

Obr. 1: Korálové ostrovy a útesy.[online]. [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: http://www.kbi.zcu.cz/OB/studium/invert/obra/2_hydra.gif http://www.geografie.kvalitne.cz/soubory/Atol.jpg

Obr. 2: Korál červený [online]. [cit. 2015-01-02]. Dostupné z http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/Corallium_rubrum_%28Linnaeus%2C_1758%29_11.jpg/800px-Corallium_rubrum_%28Linnaeus%2C_1758%29_11.jpg

Obr. 3: Sasanka koňská [online]. [cit. 2015-01-02]. Dostupné z http://www.lorologiaiomiope.com/wp-content/2008/04/aequina.jpg

Doplňující učivo

Korálové ostrovy vznikají v teplých mořích. Kolem ostrova se vytvoří kolonie korálů  a vznikne korálový útes. Postupným zánikem ostrova vznikne korálový ostrov - atol.

Otestuj se
 1. Většina žahavců žije
  a) na souši
  b) v moři
  c) ve sladké vodě
 2. Tělo žahavců tvoří kolik vrstev
  a) 1
  b) 2
  c) 3
 3. Trávicí dutina žahavců se nazývá
  a) láčka
  b) máčka
  c) žaludek
 4. Žahavci mají jednoduchou nervovou soustavu, která se nazývá
  a) roztroušená
  b) rozprostřená
  c) rozptýlená
 5. Kterou skupinu živočichů neřadíme mezi žahavce?
  a) medúzovci
  b) polypovky
  c) korálnatci
 6. Přisedlé stádium žahavců se nazývá

a) medúza
b) polyp
c) láčka

 1. Kteří ze žahavců jsou schopni vytvořit v mořích útesy nebo dokonce celé ostrovy?

a) medúzy
b) nezmaři
c) koráli

      8. Nezmaři se nepohlavně rozmnožují

a) pučením
b) pukáním
c) kvetením

     9. Kde má nezmar na těle nejvíce žahavých buněk?

a) ramena
b) nožní terč
c) láčka

    10. Kteří žahavci nežijí v dospělosti přisedle?

a) sasanky
b) nezmaři
c) medúzy

  11. Talířovka ušatá patří do skupiny?

a) medúzovci
b) polypovci

c) korálnatci

 1. Korálnatci vytvářejí většinou schránky, výjimkou je?

a) větevník
b) houbovník

c) sasanka

 1. Nezmarům se říká „nezmaři“, protože mají velkou schopnost

a) rekonstrukce
b) regenerace

c) rehabilitace

 1. Sasanka plášťová žije v symbióze s

a) rakem
b) krabem

c) humrem

 1. Kolik otvorů (pro příjem, výdej) má láčka žahavců?

a) jeden
b) dva

c) žádný

Víte, že ...

Šperky a ozdoby z korálu se vyráběly ale již v neolitu. Ozdoby z něj se v dřívějších dobách nosily jako talisman proti uřknutí a lék proti krvácení. I dnes je v některých kulturách nošen červený korál jako talisman, chránící nositele proti zlým duchům.

Dnes se vyrábí korále ze skla, plastu a jiných materiálů. Korál je organický šperkařský materiál. Svým složením jsou si perly a korál velmi podobné – oba jsou tvořeny z 90 % uhličitanem vápenatým. Z korálu se vyrábějí hlavně náhrdelníky, ale nalézt ho můžeme i na náušnicích a jiných špercích. V pozdním středověku byly například velmi oblíbené korálové růžence. Korál nemusí být nutně pouze červený, i když červená je nejtypičtější barva. Vyskytují se v barvách od bílé přes modrou až po šedou a černou. Nejpopulárnější jsou odstíny bledě růžové a tmavě červené. Velmí výjimečné jsou korále modré.

Zdroj:

http://magazin.sperkar.cz/koraly-korale-a-koralky/