Komunikace

Komunikace

Komunikace v inteligentním domě, potažmo domovní dorozumívací zařízení, patří k základním vybavením takového domu a dorozumívací zařízení jsou používána od vynálezu prvního sdílení informací elektrickou cestou tedy, telefonem.

Obr. 1: Historický telefon

Dnešní domovní komunikaci můžeme rozdělit na vnitřní a vzdálený přístup:

Vnitřní přístup

Jedná se o komunikaci mezi zvonkem a domácím telefonem, ten lze ještě rozdělit dle počtu vodičů:

  • 1+n – jeden společný vodič pro všechny byty a druhý samostatný vodič je veden od zvonkového tlačítka ke každému telefonu

                                

Obr. 2: 1+n – čtyř komunikační vodiče společné pro všechny byty a další samostatný vodič od každého zvonkového tlačítka

 

                                       

Obr. 3: Zapojení DT pro více účastníků

 

  • digitální dvoudrátové systémy – systém propojení dveřního tabla a všech telefonů dvěma společnými vodiči

Prvky komunikačního systému

  • tablet (obr. 6)                                               
  • videtelefon (obr. 7)
  • napájecí adaptér (obr. 8)
  • sběrnicový separátor (obr. 9)
  • bezdrátový systém - přenos signálu pomocí frekvenčního pásma

Obr. 4: Videotelefon propojený s tabletem

Vzdálený přístup

Jde o komunikaci mezi ústřednou v domě a uživatelem. Vzdálený přístup lze realizovat z internetové aplikace, SMS příkazy i přímým připojením z nastavovacího softwaru F-Link. Ústředna je vybavena obrazek

Obr. 5Ústředna s GSM/GPRS/LAN komunikátorem

GSM/GPRS/LAN s komunikátorem, který umožňuje hlasovou, SMS nebo GPRS komunikaci s uživateli a středisky PCO. Doplnit je možné komunikátor do pevné telefonní linky. Komunikátory kromě funkce přenosu informací ze systému plní funkci modemu pro plnohodnotný vzdálený přístup, monitoring, programování a ovládání výstupů (např. spotřebičů v domě).

Zdroje

Obrázky

 

 

Obrázek

Obr. 6: Tablet

Obrázek

Obr. 7: Videotelefon

Obrázek

Obr. 8: Napájecí adaptér

Obrázek

Obr. 9: Sběrnicový separátor SP 18