GSM brána, aj.

GSM brána

GSM brána je zařízení, které umožňuje komunikaci mezi pevnými linkami a GSM sítěmi včetně automatizace (signalizace, ovládání apod.).

GSM brána je zpravidla součástí EZS ústředny a umožňuje její rozšíření používání a může:

 • nahrazovat nepřítomnou pevnou linku
 • zálohovat pevnou telefonní linku při její sabotáži
 • prozvánět, posílat SMS, vydávat tóny, přehrát hlas
 • pomocí reléových spojů nebo tranzistorových výstupů ovládat spotřebiče
 • ovládat EZS, kotel, garážová vrata apod.

 

Základní rozdělení GSM bran

GSM brána může být systémová nebo universální:

 • Systémová – bývá obvykle připojena do systému datově, po sběrnici
 • kompaktibilita zaručená výrobcem
 • zasílá konkrétní události s rozlišením zóny, typu poplachu, výpadek napájení, stav systému apod.
 • Univerzální – je od jiného výrobce a nepřipojuje se do systému datově, nýbrž analogově

 

              

Obr. 1: Analogová ústředna

 • připojení simulací telefonní linky nebo pomocí analogových vstupů GSM brány
 • umí rozlišit (poslat informaci) jen o omezeném množství informací
 • ovládání ústředny pomocí GSM brány je omezené
 • napájení a zálohu GSM brány musí řešit montážník
 • nemusí se vejít do krytu původní ústředny a zabezpečení se provádí jiným krytem se sabotážním kontaktem

 

Obr. 2: Digitílní ústředna 1

GSM brány jsou s EZS ústřednou propojeny buď přímo vstupy/výstupy nebo přímo pomocí konektoru či svorkovnice, kde GSM brána simuluje pevnou telefonní linku.

              

Obr. 3: Digitální ústředna 2

 

Zdroje

Obrázky