Osvětlení

Osvětlení

Osvětlením rozumíme umělé světlo, které je vydáváno z různých zdrojů svítidel, např. lampy, lampičky, interiérová –závěsná, stropní svítidla, lustry, bodová svítidla apod.

Svítidla jsou osvětlovací jednotky, které regulují distribuci světla vydávaného zdrojem. Obsahují součásti pro uchycení, ochranu zdroje a napájecí obvod.

Základní pojmy

Intenzita osvětlení - je množství světla dopadajícího na plochu, měří se v luxech.

Některé směrné hodnoty pro intenzitu osvětlení:

 • 30 luxů - osvětlení schodišť

 • 60 luxů - osvětlení garáží, chodeb, skladišť a odstavných prostor

 • 250 luxů - osvětlení kuchyní, obývacích pokojů a jídelen

 • 500 luxů - osvětlení při přípravě jídel nebo např. pro kancelářské a laboratorní práce

 • 720 luxů - osvětlení hal, šaten, koupelen

 • 750 luxů - osvětlení při čtení a psaní

 • intenzita osvětlení více jak 5000 luxů je určena pro technické kreslení, precizní práce apod.

Interiérová svítidla - Slouží k osvětlení vnitřních prostor a dělíme je na: závěsná svítidla, stropní svítidla, nástěnná svítidla, zářivková svítidla, vestavná svítidla, lustry, křišťálové lustry, stolní svítidla - lampy, stojací svítidla - lampy, svítidla k obrazům a zrcadlům.

Jas - je veličina, na kterou bezprostředně reaguje zrakový orgán. Jednotkou jasu v soustavě jednotek SI je kandela.

Kandela - anglicky candela je jednotkou svítivosti. Je jednou ze sedmi základních jednotek podle mezinárodní soustavy SI.

Lumen - je hlavní jednotkou světelného toku, vyjadřuje míru toku světla dopadajícího ze zdroje na plochu. Když paprsek světla dopadne na pevný povrch, nazýváme tento proces osvětlení.

Lux - je jednotkou osvětlenosti - intenzity osvětlení. Je to osvětlení způsobené světelným tokem jednoho lumenu, který dopadá rovnoměrně na plochu jednoho čtverečního metru. Osvětlení za úplňku jsou 3 luxy, zatažená zimní obloha dává osvětlení 3 000 luxů, za slunečného letního dne je osvětlení až 120 000 luxů, ale 100 W žárovka ve vzdálenosti 2 m má intenzitu osvětlení jen 35 luxů.

Měrný výkon - je důležitým parametrem při výběru světelného zdroje. Dostatečné osvětlení při co nejnižší spotřebě elektrické energie znamená hospodárnost.

Nepřímé osvětlení - systém osvětlení, kde se světlo ze zdrojů a svítidel nejdříve odráží od stropu nebo od stěny.

Účinnost osvětlení - měří se v lumenech / watt a slouží k určení kolik světla je k dispozici z daného zdroje na každý watt proudu.

Ochrana před pronikáním - jde o ochranu osvětlení před pronikáním prachu, pevných částeček, vlhkosti a vody. Tuto ochranu (dle normy druhy krytí IP) zajišťuje kryt svítidla.

Normy

ČSN EN 12665 - Svítidla a osvětlení

Tato evropská norma obsahuje základní termíny pro svítidla a osvětlení: navrhování, výpočty a měření osvětlení vnitřních i venkovních prostor.

Indikátor světelné energie - Evropská norma EN 15193 - tento číselný parametr definuje hodnocení energetického výkonu budov. Jde o míru potřeby roční světelné energie pro budovu na jeden čtvereční metr.

IP krytí svítidel

První číslo značí ochranu před pevnými předměty nebo materiály
Druhé číslo značí ochranu před tekutinami (vodou)
Třetí číslo značí ochranu proti mechanickým nárazům.
svítidlo IP 24, tak první číslo (2) značí stupeň ochrany před pevnými předměty či materiály a druhé číslo (4) značí stupeň ochrany před vodou. Setkat se můžete i s druhým nejčastějším zápisem a to je například IP x2. V tomhle případě bylo písmeno x použito místo čísla značícího stupeň ochrany před pevnými předměty nebo materiály. Většinou to bývá z toho důvodu, že výrobce uvádí krytí světla jen pro jednu třídu ochrany.

Stupně ochrany před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím cizích pevných těles udávané první číslicí:

 • IP 0x – Nechráněno

 • IP 1x - Chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50mm a větších. (Například před náhodným dotykem ruky.)

 • IP 2x - Chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5mm a větších. (Např. prsty.)

 • IP 3x - Chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5mm a větších. (Nářadí a dráty)

 • IP 4x - Chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm a větších. (Nástroje, drátky)

 • IP 5x - Chráněno před dotykem drátem a částečně před prachem.

 • IP 6x - Úplně chráněno před prachem.

Stupně ochrany proti vniknutí vody udávané druhou číslicí:

 • IP x0 – Nechráněno

 • IP x1 - Ochrana proti svisle padajícím kapkám vody

 • IP x2 - Ochrana před přímým dopadem vody do 15° od svislice.

 • IP x3 - Ochrana před přímým dopadem vody až 60° od svislice.

 • IP x4 - Ochrana proti vodě stříkající ze všech směrů

 • IP x5 - Ochrana proti proudu vody nízkého tlaku ze všech směrů

 • IP x6 - Ochrana proti dočasnému zaplavení vodou

 • IP x7 - Ochrana proti dočasnému ponoření do vody. (15 cm až 1 m hloubky)

 • IP x8 - Ochrana proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody.

Bezpečnostní zóny pro umístění koupelnových svítidel

 

                                                

Obr. 1: Bezpečnostní zóny

 

 • Zóna 0 - Vnitřní prostor vany nebo sprchového prostoru. Zde se nesmí nacházet žádné spínače ani zásuvky.

 • Zóna 1 - Prostor od okraje vany nebo sprchy do výšky 2,25m (měřeno od podlahy). Zde mohou být zařízení pouze na bezpečné malé napětí, přičemž zdroj bezpečného napětí musí být mimo zóny 0,1 a 2.

 • Zóna 2 - Je ve vzdálenosti 0,6 m od vany či sprchového prostoru a 2,25 m nad podlahou. Zde mohou být jednotky pro napájení holících strojků , spínače a zásuvky na bezpečné malé napětí, přičemž jejich zdroj musí být mimo zóny 0 až 2.

 • Zóna 3 - Prostor mimo zóny 0,1,2.

 

Zdroje

Obrázky