Světelné scény

Světelné scény

S inteligentním řízením a ovládáním můžeme nastavovat systémy osvětlení.

Variabilním ovládáním můžeme rozsvěcovat světla dle potřeb. Můžeme měnit sytost a barvu osvětlení dle denní doby a potřeb uživatelů domu, tím vytváříme světelné scény v domě.

Ovládání světel klasickým vypínačem

Základní polohy vypínače (rozsvíceno/zhasnuto) jsou využíváním inteligentního ovládání rozšířeny o některé automatické programy či centrální funkce, které vypnou všechna světla v místnosti i v celém domě.

Regulace osvětlení pomocí PC, iPhone či iPad

Inteligentní ovládání pomocí PC, iPhonu obr. 1 či iPadu obr. 2, je umožněno nastavením dálkového ovládání, jehož prostřednictvím můžeme rozsvítit příjezdovou cestu, zahradu či bazén. Dle aktuální denní doby tedy času, navíc můžeme měnit nastavení rozsvícení a stmívání nebo barvu světel.
 

Nastavení světelné scény stisknutím tlačítka a ovládacích prvků

Nastavením různých světelných programů můžeme připravit světelné režimy (scény) typu: slavnostní příležitost – oslava uvnitř i vně domu, rodinná večeře apod. Do paměti inteligentního systému můžeme uložit světelné scény s vlastním nastavením. Osvětlení může být tedy ovládáno stiskem tlačítka (vypínače), ale i prostřednictvím pohybového senzoru nebo časovače.

 

Zdroje

Obrázky

 

Dílčí lekce
Obrázek

Obr. 1 Ovládání android

Obrázek

Obr. 2 Ovládání pomocí PC