Pojem světelná scéna

Pojem světelná scéna.

Pojem světelná scéna ve své podstatě vychází z divadelního osvětlení, neboť každý výjev, obraz, čili scéna, vyžaduje různé osvětlení. Scény se střídají, střídá se i způsob a charakter osvětlení na jevišti. V širším slova smyslu se scéna mění nejenom použitím různých způsobů osvětlení, ale i použitím dalších zařízení.

V klasické elektroinstalaci vedeme kabel z jističe do spínače a ze spínače k žárovce. Spínačem přerušujeme proud a žárovka buďto svítí nebo nesvítí.

Co je KNX sepnutí:

Požadavek je mechanický, a tím i neoddělitelně svázán s funkcí.

K ovládání světelných scén musíme oddělit požadavek a funkci, potřebujeme k tomu adresy, sběrnici a software. Tomu, co snímá požadavky budeme říkat snímač nebo senzor a tomu, co plní naše požadavky, čili spíná, stmívá apod., budeme říkat aktor. Oběma (senzor i aktor) dáme adresu a připojíme je na sběrnici obr. 1. Softwarově vytvoříme vzájemné závislosti a přístroje (obr. 2) si mohou mezi sebou vyměňovat požadavky a plnit požadované funkce. Jedny a ty samé přístroje můžeme přiřadit různým skupinám, pokaždé s jinou funkcí. A můžeme to všechno měnit, dle vlastních potřeb.

Typickou scénou v prostředí KNX je ovládání pro domácí kino nebo konferenční místnost, kdy ne jeden požadavek (například stisk tlačítka A) obr. 3 reaguje osvětlení, které se ztlumí, případně vypne, zatáhnou se žaluzie a spustí se promítací plátno. Na další požadavek  (například stisk tlačítka B) se vytáhne plátno i žaluzie a osvětlení se rozsvítí jen na předem zvolenou intenzitu nebo na intenzitu korigovanou podle příspěvku denního světla v místnosti.

Světelnými scénami se nazývají kombinace provozních stavů různých spotřebičů. Vzhledem k tomu, že dříve bývaly takovéto kombinace vytvářeny ponejvíce jako nastavení stavů několika svítidel, používá se výraz „světelné scény“. Nyní jsou již častými účastníky scén také provozní stavy žaluzií nebo jiných prostředků stínicí techniky, promítacích pláten, popř. i dalších spotřebičů.

V rodinném domě nebo v bytě je možné vytvářet různé scény pro různé příležitosti, jakými může být kombinace nastavení svítidel pro posezení při večeři, pro přátelskou návštěvu, pro sledování televize apod.

Zdroje

Obrázky

Obrázek

Obr.1 Sběrnice v rozvodné skříni

Obrázek

Obr. 2 Schéma systému KNX