Scéna v prostředí v rodinném domě

Scéna v prostředí v rodinném domě

V rodinném domě nebo v bytě je možné vytvářet různé scény pro různé příležitosti, jakými může být kombinace nastavení svítidel pro posezení při večeři, pro přátelskou návštěvu, pro sledování televize apod. Navíc tyto světelné scény jsou propojeny se systémy topení a zabezpečení celého objektu (rodinného domu).

Vypínače systému KNX

Pro přehled a bližší zpřístupnění uvedeme reálný příklad světelné scény v rodinném domě:

Technická  místnost obr. 1, obývací pokoj obr. 2, kuchyň obr. 3, koupelna obr. 4,

  • Při zastřežení dojde k vypnutí zásuvek, ztlumení topení a zhasnutí všech světel.

  • Při odstřežení se zapnou zásuvky a topení se přepne do comfort modu, svítidla se nerozsvěcí.

  • Při poplachu se rozsvítí všechna světla, sjede žaluzie.

  • Po konci poplachu se světla zhasnou, žaluzie zůstane dole.

Scény v obýváku

                                   SC 1                SC 2                SC 3                SC 4

 

stěna 1                       OFF                 ON                  ON                  OFF

 

stěna 2                       ON                  ON                  ON                  OFF

 

strop                          50%                100%             0%                  20%

při zapnutí kterékoli scény se deaktivuje stropní čidlo.

 

Zdroje

Obrázky

Obrázek

Obr.1 Technická místnost

Obrázek

Obr. 2 Obývací pokoj

Obrázek

Obr. 3 Kuchyň

Obrázek

Obr. 4 Koupelna