Scéna v prostředí v restauraci

Osvětlení v restauraci

Hlavními prvky dokonalého osvětlení v restauraci je atmosféra a zónové rozčlenění. Správné světlo vytváří u stolů a míst k sezení příjemně vyhrazené soukromé oblasti. Průchody a služební oblasti jsou  nasvícenys větší intenzitou. Světlo by mělo být dostatečně jasné, aby umožňovalo pohodlné čtení jídelního lístku a snadné rozpoznání tváří ostatních. Rovněž by mělo být vhodně tlumené pro vytvoření soukromé oblasti.

Moderní systémy osvětlení vytváří širokou škálu světelných scén, např. řízení dynamického bílého světla v závislosti na denním světle. Zejména řešení LED jsou kompaktní a lze je velmi snadno integrovat do architektury a vytvořit působivou atmosféru.

Světelná scéna v restauraci

Řídicí prvek pro osvětlení (řízení světelných scén) může regulovat různé oblasti restaurace v závislosti na jejich specifickém použití v daném čase.

DALI RC BASIC SO

Obr. 1: Řídící jednotka DALI RC BASIC SO

Ruční ovládání

Uživatelské rozhraní, myšleno způsob ovládání světelných scén, lze provést několika způsoby, např. manuálně pomocí vypínačů (kombinované vypínače a spínače určené i pro ovládání dalších prvků).

Obr. 2: Vypínač DALI WCU  BASIC W

Tento kombinovaný vypínač má 5 plovoucích zapínacích kontaktů.

Dálkové ovládání

Dalšími uživatelskými rozhraními mohou být řízení světelných scén dálkovým ovladačem či různými touch (dotykovými) panely.

EASY HYBRID REMOTE

Obr. 3: Dálkové ovládání EASY Hybrid Remote

EASY Hybrid Remote je ovládání světelných scén prostřednictvím hybridní technologie rádiového a infračerveného dálkového ovládání pracující na kmitočtové frekvenci 868,3 MHz. U tohoto typu můžeme nastavit až osm světelných scén, osm světelných sestav a čtyři sekvence.

Ovládání dotykovým panelem (obrazovkou)

Největší komfort dosáhneme u ovládání světelných scén pomocí dotykového panelu (obrazovky, displeje). Výhodou těchto ovládacích prvků je snadné a individuální umístění. Velké možnosti provádění světelných scén 64 scén a 4 sekvencí.

EASY TOUCH PANEL

Obr. 4: EASY Touch Panel

Zdroje

Obrázky