Scéna v prostředí ve výstavních sálech

Scéna v prostředí ve výstavních sálech

Snahou návrhu a provedení světelných scén ve výstavních sálech, je pojmout tuto problematiku co nejkomplexněji, přičemž zásadní je viditelnost oceňovaná návštěvníkem a variabilita celého systému. Tento typ světelných scén je bízký systému divadelního osvětlení a využívá stejných principů.

Jedním z prostředků pro ovládání světelných scén je osvětlovací pult. Na českém trhu jsou nejznámější osvětlovací pulty řady grandMA německé firmy MALighting GmbH s vizualizačním softwarem 3D. Pomocí osvětlovacího pultu komunikujeme přes místní počítačovou síť a konfigurujeme jednotlivé světelné scény. Můžeme nastavovat jednotlivé světlomety (statické i inteligentní), různě je směrovat přímo elektronickým přenosem. To znamená, že prostřednictvím vizualizačního softwaru a v reálném čase nastavuje na monitoru jednotlivé scény v 3D modelu, např. viz obr.1. 

Obr. 1: Nastavení světelné scény, vizualizace 3D 

 V tomto 3D prostředí je snadné díky vizualizaci na monitoru nastavovat v reálném čase všechny kresby prvků, předmětů, konstrukcí, postav, světlometů, světelných ramp ve virtuální realitě. Tyto funkce jsou řízeny na dálku ovládacím pultem, na monitoru jsou zobrazovány reálné pohyby, intenzita světel, jejich barva. současně můžeme sledovat různé úhly náhledu posunem virtuální kamery dokola s plným řízením pozice, rotace a velikosti světelných kuželů. Kromě řízení a ovládání, můžeme jednotlivé světelné scény uložit pro pozdější použití. 

Ke světelným scénám patří bezpochyby různá intenzita osvětlení zprostředkovaná pomocí tzv. stmívačů. Nejčastěji je stmívač realizován tyristorovými moduly, které se kombinují se sinusovým (digitální stmívací systém). Tyto moduly pracují na principu vysokofrekvenční širokopásmové modulace s kmitočtem 40 kHz, viz. obr. 2. U sinusových modulací nedochází k harmonickému zkreslení, které způsobuje hluk žhavících vláken nebo cívek. Nejsou problémy s EMC (blíže v kapitole elektromagnetická slučitelnost) a tím nedochází ke vzájemnému rušení mezi zvukovým a ovládacím systémem.

Obr. 2: Sinusová modulace stmívače


Funkce digitálního stmívacího systému

Pomocí komplexních provozních funkcí zajišťuje digitální stmívač všechny možnosti pro instalaci centralizovaného nebo decentralizovaného stmívacího systému ovládaného pomocí sítě nebo samostatně.

Hlavní charakteristika systému:

 • Ovládání pomocí DMX512 a/nebo eternetu (MA-Net nebo ArtNet protocol) s dvěmi ovládacími vstupy (control slots), které mohou být kombinovány přes HTP, LTP, A over B, A-only nebo B-only
 • Rozlišení stmívače 8 nebo 16 bitů, volitelný je přídavný časový kanál ke stmívači
 • Automatické patchování pro celou skříň; startovací adresa pro oba ovládací vstupy může být nastavena jednotlivě
 • Nastavení minimálního a maximálního napětí na stmívači (ve voltech)
 • Automatické nastavení předžhavení stmívače 
 • Nastavení časového průběhu každého stmívače
 • Záložní cue pro případ chyby v ovládacím systému
 • Dvě světelné cues (Panic a Control) mohou být aktivovány nezávisle na stmívacím procesoru; speciální/nouzový osvětlovací systém v souladu s VDE 0108 může být jednoduše a ekonomicky realizován.
 • Šest kontaktních vstupů pro aktivování záložních cue, přímé nebo  binární kódování pro 64 cues.
 • Cue paměť má kapacitu 1000 cues (backup cues), uloží se čas cue, číslo sekvence a cue.
 • Osm přednastavených dimmer křivek, možnost individuálního výběru pro každý dimmer (mohou být editovány na grandMA pultu, nebo grandMA offline editor – softwaru).

Poruchová hlášení a zpětná vazba

Digitální stmívací systém je vybaven sledovacím a diagnostickým systémem, který zjištuje status individuálního stmívače a přenáší informace na monitorovací počítač nebo na osvětlovací ovládací systém.

Zjištěné chyby a zprávy se ukáží zřetelným způsobem na displeji NDP a paměti:

 • Vysoká teplota na modulu
 • Přetížení stmívače (zatížení stmívače bylo převýšeno)
 • Ztráta fáze u napájecího zdroje
 • Přetíženost u nulového spojení 
 • Nadbytek stejnosměrného proudu
 • Chyba v zatížení
 • Chyba na jednom nebo obou ovládacích signálech (DMX nebo eternet) 
 • RCD chránič u každé skříně
 • Ochrana jističe stmívače
 • Porucha stmívacího modulu (napájení modulu nebo elektronická chyba)

Všechny chyby jsou zaznamenány, datum i čas chyby jsou uvedeny v záznamu chyb, který je znázorněn a může být opraven na pultu nebo pomocí PC užívajícího Telnet nebo offline software. Všechny stmívací skříně mohou být dálkově nakonfigurovány přes pult nebo PC. 
Software individuálního stmívacího modulu je aktualizován automaticky; není třeba přemisťovat nebo otevírat moduly.

Zdroje

Obrázky