Elektromagnetická slučitelnost

Elektromagnetická slučitelnost

Úvod

Elektromagnetická slučitelnost (el. kompatibilita EMC) je nový a málo známý pojem. Málokdo si totiž dokáže představit, co to vlastně je, i když se jistě setkal s přímými projevy elektromagnetické kompatibility, nebo spíše nekompatibility. Někoho překvapí, že se jedná o nepříjemnou realitu.

Elektromagnetická slučitelnost je známa jako samostatný vědecký obor ze 70. let 20. století. Vznikla v tehdy technicky nejvyspělejší zemi - USA, a to v oblasti vojenské a kosmické techniky. Největší potíže se projevily právě v těchto oblastech, protože armáda měla vždy nejvyspělejší technologie, které byly umístěny v malých prostorách raket, letadel apod. Protože elektronika se stala běžnou součástí civilního života, potíže, které měli kdysi vojáci, mají i civilisté.

Elektromagnetická slučitelnost je schopnost zařízení uspokojivě fungovat v elektromagnetickém prostředí, aniž by samo způsobovalo nepřípustné elektromagnetické rušení jiného zařízení v tomto prostředí. Zařízení, přístroj, pevná instalace, sestava zařízení či přístrojů musí být před jejich uvedením na trh posouzena podle nařízení vlády č. 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility. Shoda výrobku je osvědčována vydáním ES prohlášením o shodě a opatřením výrobku označením CE.

 

Dílčí lekce