Základní pojmy

Elektromagnetická slučitelnost

Základní pojmy

Elektromagnetická slučitelnost umožňuje:

  • aby taková zařízení bezchybně pracovala v různém prostředí, aniž by se navzájem ovlivňovala,

  • aby nebyla rušena prostředím s elektromagnetickými signály,

  • aby sama do prostředí rušivé signály nevysílala.

Pro uživatele elektromagneticky slučitelných zařízení to znamená, že mohou bez rušení sledovat rozhlasové nebo televizní pořady, i když soused v tu dobu použije elektrické ruční nářadí nebo někdo zapne mixer a v blízkém okolí budou projíždět vozidla se spalovacími motory.

obrazek

Obr. 1: Bruska ruší televizní vysílání

Pro elektronické systémy v letadlech je elektromagnetická slučitelnost životně důležitá a přistávací systémy v letadlech dovedou stroje k bezpečnemu přistání i přes atmosferické poruchy.

Elektromagnetická slučitelnost zajistí, že se z počítače nevysvětlitelně neztratí údaje ani nedojde k jeho zhroucení, že řeč v domácím či mobilním telefonu nebude zamaskována hučením, praskáním nebo dokonce cizím hovorem.

obrazek

Obr. 2: Vlak ruší mobilní telefon

Elektromagneticky slučitelné musí být i hutní stroje, elektrické lokomotivy a jiné dopravní prostředky, strážní, varovné a naváděcí systémy, zapalovací a regulačni obvody nebo automatizované měřicí systémy či domovní výtahy.

Elektromagneticky slučitelná zařízení vysílají do prostoru rušivé signály pouze ve stanovených hodnotách.

Obvykle je skříň vyrobená z ocelového plechu anebo jiných materiálů, které omezí působení ektromagnetického pole do prostoru.

Současně jsou sama na rušivé signály necitlivá.

obrazek

Obr. 3: Ocelová skříň

Z hlediska elektromagnetické slučitelnosti posuzujeme elektrická a elektronická zařízení:

  • jednak jako zdroje rušivých signálů

obrazek

Obr. 4: Motorová svíčka

  • jednak jako přijímače rušení

obrazek

Obr. 5: Anténa

Elektromagnetické rušení (Electromagnetic interference – EMI) je elektromagnetická energie z elektrického či elektronického zařízení, která působí zhoršení vlastností jiného zařízení.

Elektromagnetická odolnost (Electromagnetic susceptibility –EMS) je odolnost či tolerance vůči přítomné elektromagnetické energii, která ještě neovlivní nepříznivě, tedy nedegraduje vlastnosti zařízení.

Zdroje

Obrázky

  • Obr. 1: Archiv autora
  • Obr. 2: Archiv autora
  • Obr. 3: Archiv autora
  • Obr. 4: Archiv autora
  • Obr. 5: Archiv autora