Zdroje rušivých signálů I

Zdroje rušivých signálů I

Zdroji jednorázových rušivých signálů jsou nejčastěji vypínače, relé, stykače a blesky.

Spínání stejnosměrných obvodů zpravidla probíhá bez velkých výbojů.

Výjimkou je obvod s paralelním kondenzátorem, kde dochází při sepnuti k velké proudové špičce při jeho nabíjení nebo vybíjení.

obrazek obrazek

Obr. 1: Kondenzátor a proudový impulz

Větší potíže vznikají při rozpínání obvodů s induktivním charakterem.

Magnetická energie nahromaděná v magnetickem poli se snaží udržet proud tím, že na indukčnosti zvyšuje napětí – to se projeví jiskřením kontaktů.

Ovšem zásadní problém je spínání a rozpínání obvodů se střídavým proudem, hlavně v elektrovodné síti. Zapnutí nebo vypnutí obvodu v okamžiku maxima napětí způsobí výrazné jiskření.

Zdroji trvalých poruch jsou kolektorové motory, zejména střídavé, u nichž nelze odstranit jiskření (jde o přepínání induktivních zátěží) – patří sem elektrické ruční nářadí, kuchyňské stroje (roboty).

Dále jsou to obvody tyristorových regulací motorů, zářivky, výbojky, průmyslové vysokofrekvenční generátory, elektrické svářečky.

Rovněž používáme přístroje, které naopak generují potřebné signály, tedy sinusové a tvarové generátory nebo zdroje hodinovych signálů (současné procesory pracují s hodinovým kmitočtem až 20 GHz a pro budoucnost jsou připravena další kmitočtová pásma).

Mnohé z generátorů vytvářejí tedy potřebný signál, který lze potlačit jen na nezbytnou míru a snížit tak jejich vyzařování.

Jedná se o přijímače, videorekordéry, videokamery, obvody průmyslové televize, obvody pro digitální zpracování signálů, osciloskopy a především signalizační zařízení.

obrazek

Obr. 2: Transformátor

Mezi zdroje rušení rovněž patří rozptylová pole transformátorů a motorů.

Elektronická zařízení jsou také vybavena rozličnými nežádoucími vysílacími a přijímacími anténami.

Jsou to veškeré přívody, podlouhlé konstrukční díly zařízení i dlouhé vodiče nebo proudové smyčky, vymezující zbytečně velkou plochu na deskách s tištěnými spoji.

obrazek

Obr. 3: DPS a smyčky spojů

Z těch se rušivé signály šíří do prostoru, tedy do prostředí, ve kterém pracují jiná elektronická a elektrická zařízení.

Zdroje

Obrázky

  • Obr. 1: Archiv autora
  • Obr. 2: Archiv autora
  • Obr. 3: Archiv autora