Přijímače rušivých signálů

Přijímače rušivých signálů

K přijímačům rušivých signálů patří především různé rozhlasové, komunikační, měřicí a televizní přijímače.

Jejich antény i síťové napájecí šňůry zachycují a přivádějí kromě signálů žádaných a očekávaných i signály rušivé, které mohou žádané signály výrazně rušit nebo jejich příjem zcela znemožnit.

Přijímači poruch, šířených elektromagnetickými vlnami prostorem nebo i napájecími přívody, jsou nejrůznější elektroakustická zařízení, zejména citlivé mikrofonní zesilovače.

obrazek

Obr. 1: Mikrofon

Mnohem větší citlivost na rušivé signály mají zařízení pracující s analogovými signály, než zařízení digitální techniky.

obrazek

Obr. 2: Mikrofonní zesilovač

Jedná se především o nejrůznější měřicí přístroje a počítače, připojené na datové sběrnice.

Každý systém či zařízení, nebo jeho určitá část, může být současně jak vysílačem (zdrojem), tak i přijímačem elektromagnetického rušení.

Ve skutečnosti se rovněž nikdy nejedná o působení jediného zdroje rušení a jediného přijímače, ale zpravidla se vyskytují vzájemné vztahy více systémů recipročně se všestranně ovlivňujících.

Rušivé signály se mohou projevit i nečekaným způsobem. V současné době není výjimkou kovová náhrada v lidském těle (klouby, obratle aj.) Takovi lidé trpí v blízkosti vysílačů silnými bolestmi v místech, která se stala nechtěnými přijímači.

obrazek

Obr. 3: Komplex rušení

Vzájemné působení různých systémů je tedy velmi složité a komplexní.

Elektromagnetická kompatibilita má zásadní význam a je jisté, že technologie musí zaměřovat svou pozornost na řešení a odstraňování nežádoucích jevů v této oblasti.

Závisí to samozřejmě na konkrétním systému a okolnostech jeho činnosti.

Především je třeba si uvědomit, zda rušivé účinky ovlivňujícího systému (zdroje rušení) jsou:

  • jeho funkčními parametry (např. signál rozhlasového či TV vysílače),

  • nebo zda jsou jeho parazitními (rušivými) produkty (např. jiskření na kontaktech, vyšší harmonické složky apod.).

Celá problematika elektromagnetické kompatibility se tedy člení do dvou základních skupin:

  • Elektromagnetická interference

  • Elektromagnetická susceptibilita

obrazek

Obě tyto základní oblasti elektromagnetické kompatibility v sobě zahrnují celou řadu společných kroků a nezbytných postupů. Velmi důležitou oblastí je měření - především měření rušivých signálů a jejich identifikace.

Kromě měření rušení se provádí testování elektromagnetické odolnosti objektů. Jde v podstatě o praktické ověření stupně odolnosti navrženého zařízení.

Testování se provádí nejen na hotových zařízeních, ale zejména již v průběhu jejich vývoje.

Zdroje

Obrázky

  • Obr. 1: Archiv autora
  • Obr. 2: Archiv autora
  • Obr. 3: Autor neznámý