Odrušení signálů

Způsoby omezování rušení

Elektromagnetické slučitelnosti se dosáhne výrazným snížením úrovně rušivých signálů a omezením cest, kterými se poruchy ze zařízení šíří, na předem normou stanovenou úroveň.

Rušení lze omezovat ve třech oblastech řetězce:

  • přímo u zdroje (vysílače) rušení

  • v objektu (přijímači) rušení

  • na přenosové trase

Rušení je potřeba potlačovat v různých případech kombinovaně, neboť tím se zaručí, že nebude rušen nejen vyšetřovaný přijímač, ale ani další objekty.

Často se stává, že rušení přichází na vstup přijímače spolu s užitečným signálem, potom je jediným možným řešením ošetřit zdroj.

V jiných případech je nutné odstraňovat rušení v přijímači a v přenosových cestách signálu.

Zásah u zdroje je naopak prakticky zcela vyloučen v případě, že rušivý signál je signálem užitečným pro jiný druh zařízení (např. vysílání vysílače).

Technickým prostředkům, které se používají k potlačování či omezování elektromagnetického rušení v kterémkoliv zařízení, říkáme odrušovací prostředky.

Tyto prostředky používáme jak k potlačení rušivých signálů u jejich zdroje, tak i pro zvýšení odolnosti „přijímacího“ zařízení proti němu. Který z odrušovacích prostředků v konkrétním případě se použije k dosažení maximálního efektu, závisí na tom, zda se rušení šíří po vedení nebo vyzařováním.

Mezi odrušovací prostředky patří:

  • odrušovací tlumivky a jednoprvkové tlumivkové filtry

  • odrušovací kondenzátory a kondenzátorové filtry

  • odrušovací filtry LC

  • přepěťové ochranné prvky

  • elektromagnetické, elektrické a magnetické stínění

Pro omezení rušení jakéhokoliv typu, příp. zvyšování odolnosti vůči tomuto rušení, se musí použít vhodné metody, ty se zvolí na základě znalostí vlastností a parametrů odrušovacích prvků a současně znalostí chráněných obvodů a vazeb v závislosti na kmitočtu.

Dosavadní praxe elektromagnetické kompatibility elektrických přístrojů a zařízení ukazuje, že na parazitních přenosech a rušení dvou (i vzájemně vzdálených) přístrojů má téměř vždy podíl rozvodná energetická síť.

Nesprávná volba odrušovací metody nejenže nepřinese očekávaný efekt, ale může být dokonce příčinou zhoršení parametrů odrušovaného zařízení.

Energetické vodiče vcházejí do přístroje a parazitně se váží s vnitřními částmi přístroje.

obrazek

Obr. 1: Přívodní kabel

Touto vazbou se pak do síťových vodičů indukují různá vf. napětí přenášená dovnitř přístroje.

Současně se napětí ze síťových vodičů přenášejí do antén přijímačů.

Zdroje
  • Přednášky „ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA“ Prof. Ing. Jiří Svačina, CSc.

Obrázky

  • Obr. 1: Archiv autora