Speciální druhy odrušovacích filtrů

Speciální druhy odrušovacích filtrů

Zvláštním druhem síťových odrušovacích filtrů jsou filtry nazývané EMP.

Tyto filtry byly vyvinuty pro ochranu elektronických zařízení proti působení rušivých impulzů velké intenzity.

Kromě rozsáhlých vojenských aplikací se tyto filtry užívají všude tam, kde je nebezpečí výskytu přepěťových pulzů v důsledku bouřek, spínacích pochodů apod.

Narozdíl od běžných síťových odrušovacích filtrů LC má filtr EMP na svém vstupu zapojeny ještě součástky omezující přepětí (bleskojistky, varistory, ochranné diody apod.).

obrazek

Obr. 1: Přístrojová zásuvka

Síťový odrušovací filtr vestavěný do přístrojové zásuvky a jeho vnitřní zapojení:

obrazek

Obr. 2: Zapojení filtru v zásuvce

Další speciální typ odrušovacích filtrů jsou tzv. filtry TEMPEST ( přechodné úniky a nepravé přenosy).

Tyto filtry se vyznačují velmi jakostními parametry:

  • vysoký útlum

  • velmi široký kmitočtový rozsah

Takový filtr je tvořen mnohastupňovým řetězcem článků LC, umístěných ve vysoce kvalitním elektromagneticky stíněném a hermeticky uzavřeném pouzdru se speciálními vstupními a výstupními konektory.

Zkratka TEMPEST se stala základem pro všechna opatření v souvislosti s nežádoucím odposlechem či vyzařováním elektronicky přenášených zpráv a dat.

obrazek

Obr. 3: Odposlech 

Obr. 4: Příklad rušičky nežádoucího odposlechu

Kromě síťových odrušovacích filtrů se zejména v telekomunikačních zařízeních používají tzv. datové filtry k omezení rušení na datových a signálových vedeních.

 

obrazek

Obr. 5: Zapojení datového odrušovacího filtru

Jejich základní odlišností od síťových filtrů je malý pracovní proud a napětí datových filtrů.

obrazek

Obr. 6: Útlumová charakteristika

Obvyklým požadavkem na datové filtry je velká strmost útlumové charakteristiky mezi nepropustným a propustným pásmem.

Miniaturní datové filtry se zapojují přímo na desky plošných spojů telekomunikačních zařízení.

obrazek

Obr. 7: Miniaturní datový filtr

Zdroje

Obrázky

  • Obr. 1: Archiv autora
  • Obr. 2: Archiv autora
  • Obr. 3: Archiv autora
  • Obr. 4: Archiv autora
  • Obr. 5: http://www.radio.feec.vutbr.cz/emc/index.php?src=node22
  • Obr. 6: http://www.radio.feec.vutbr.cz/emc/index.php?src=node22
  • Obr. 7: http://www.radio.feec.vutbr.cz/emc/index.php?src=node22