Vliv stínění koaxiálních kabelů

Vliv stínění koaxiálních kabelů

 • Stínění koaxiálního kabelu potlačuje vliv vnějších rušivých polí na přenášené užitečné signály.

 • Zabraňuje nežádoucímu vyzařování rušivých elektromagnetických signálů do jeho vnějšího okolí.

Základním pojmem elektromagnetického stínění koaxiálních kabelů je tzv. povrchová vazební (přenosová) impedance.

Vazební impedance ZT je silně kmitočtově závislá.

Vysoce kvalitní tuhé a polotuhé koaxiální kabely používané zejména na velmi vysokých kmitočtech jsou řešeny kompaktním stínicím pláštěm.

Dále se používají koaxiální kabely s pleteným stínicím pláštěm. Vnější rušivé pole proniká „oky“ pleteného pláště do vnitřního systému kabelu a indukuje zde rušivé napětí.

Rušení, které vzniká, je tím vyšší, čím „řidší“ je pletení stínicího pláště, příp. čím větší jsou „oka“ v něm.

obrazek

Obr. 1: Koaxiální kabel

K dosažení lepšího stínicího efektu se používají koaxiální kabely s dvojitým stíněním, tj. se dvěma stínicími plášti.

Ty se zpravidla realizují tak, že se stíněný kabel zasune do kompaktní kovové trubky.

Oba stínicí pláště jsou přitom vzájemně galvanicky spojeny, buď na obou koncích kabelu, nebo pouze na jednom konci.

Vazební impedance je důležitá k posouzení stínění koaxiálních kabelů, ale také i koaxiálních konektorů a propojek.

 • Konektor musí zajistit, aby se při spojování pevně a precizně propojil.

 • Elektricky „živé“ části konektoru musí být velmi kvalitně izolovány od vnějšího kovového pláště konektoru.

 • Celková konstrukce konektoru musí odolat všem podmínkám, tj. např. otřesům, korozi a kolísání teploty.

 • Nesmí dojít k přenosu elektrostatických výbojů mezi obsluhující osobou a vnějším pláštěm konektoru do jeho vnitřního prostoru.

Pletením stínicího pláště koaxiálního kabelu může do vnitřního prostoru kabelu pronikat rovněž zbytkové elektrické pole.

Z praxe je zřejmé, že stanovení hodnoty, příp. výpočet stínění, není jednoznačné, protože hodnota není určena jen vlastnostmi stínicího pláště, ale závisí i na vnějších podmínkách činnosti kabelu, zejména na jeho umístění.

obrazek

Obr. 2: Příklady provedení konektorů pro datové přenosy

obrazek

Obr. 3: BNC konektor pro nf signál

obrazek

Obr. 4: Anténní vidlice

 

Zdroje
 • Přednášky „ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA“ Prof. Ing. Jiří Svačina, CSc.

Obrázky

 • Obr. 1: Archiv autora
 • Obr. 2: Archiv autora
 • Obr. 3: Archiv autora
 • Obr. 4: Archiv autora