Měření s napěťovou sondou

Měření s napěťovou sondou

Pro měření rušivých napětí na jiných místech než na napájecích svorkách lze použít napěťové sondy.

Napěťová sonda umožňuje přímé „připojení“ měřicího přijímače do zadaného bodu zkoumaného zařízení.

Je tedy velmi vhodná zejména při diagnostických měřeních ve stádiu vývoje daného zařízení.

Napěťová sonda je nepostradatelná při měření rušivých napětí ve vysokoimpedančních obvodech.

Jedná se o kapacitně vázaný odporový dělič napětí.

obrazek

Obr. 1: Zapojení měřící sondy napěťové

Vstupní odpor sondy je větší než 1500 Ω, vstupní kapacita menší než 10 pF.

Důležitým parametrem napěťové sondy je maximální velikost vstupního provozního napětí, na které smí být připojena.

Drtivá většina dnes vyráběných napěťových sond pro potřeby EMC je určena pro maximální vstupní střídavé napětí 250 V.

Vzhledem ke značnému zeslabení a nevelkému vstupnímu odporu je sonda použitelná pro měření rušivých napětí větších než asi 60 μV.

Měření s proudovou sondou

Proudová sonda slouží k měření rušivého proudu protékajícího vodičem, a to bez jeho přerušení.

Proudová sonda je zhotovena tak, že obepíná vodič, jehož rušivý proud chceme měřit.

obrazek

Obr. 2: Zapojení měřící sondy proudové

Základní charakteristické parametry proudové sondy jsou:

  • maximální stejnosměrný a nízkofrekvenční primární proud

  • minimální měřitelná a maximální přípustná velikost primárního rušivého proudu IrP

  • impedance sekundárního obvodu sondy

  • rozměrové údaje, např. největší průměr kabelu, na němž lze sondu instalovat

Pro měření vysokofrekvenčních rušivých proudů protékajících po kovovém povrchu se používají tzv. sondy povrchových proudů.

obrazek

 

Obr. 3: Měření povrchových proudů

Při měření je tato cívka přiložena izolovanou stranou k vodivému povrchu a orientována tak, aby připojený měřič rušení indikoval maximální velikost rušivého proudu.

 

Zdroje
  • http://www.elektrorevue.cz/clanky/01021/index.html

Obrázky

  • Obr. 1: http://www.elektrorevue.cz/clanky/01021/index.html
  • Obr. 2: http://www.elektrorevue.cz/clanky/01021/index.html
  • Obr. 3: http://www.elektrorevue.cz/clanky/01021/index.html