Měření pomocí antén

Měření pomocí antén

Rušivé signály vyzařované zařízením do okolního prostoru na kmitočtech od 10 kHz do 1 GHz a výše jsou měřeny pomocí různých typů měřicích antén.

Měření rušivých elektromagnetických polí je v oblasti velmi vysokých kmitočtů významné, protože přímé měření je na těchto kmitočtech velmi obtížné, a někdy i nemožné.

Rušivé elektromagnetické pole se měří měřicím přijímačem doplněným vhodnou měřicí anténou.

K měření magnetického rušivého pole Hr se užívají feritové a především rámové antény o maximálních rozměrech 60 x 60 cm.

obrazek

Obr. 1: Aktivní rámová anténa

Antény jsou buď pasivní, nebo aktivní vybavené měřicími zesilovači.

Rušivé elektrické pole Er se měří vertikální prutovou (tyčovou) anténou.

obrazek

Obr. 2: Aktivní tyčová anténa

Antény jsou buď pasivní, nebo aktivní, dělíme je podle měřených kmitočtových pásem:

 • Kmitočty 30 až 80 MHz – symetrický půlvlnný dipól

 • Kmitočty desítek MHz až 2000 MHz se nejčastěji používají:

obrazek

Obr. 3: Bikónické antény

obrazek

Obr. 4: Logaritmicko-periodické antény

obrazek

Obr. 5: Složené širokopásmové antény

V gigahertzových kmitočtových pásmech se jako měřicí antény využívají především pyramidální kovové vlnovody – tzv. trychtýřové antény.

Trychtýřové antény jsou relativně úzkopásmové.

obrazek

Obr. 6: Trychtýřové antény

Proto je třeba sada několika těchto antén pro jednotlivé dílčí kmitočtové rozsahy.

Snahou výrobců antén je vytvořit širokopásmovou anténu, která by byla schopná pokrýt celý využívaný rozsah měření, tj. pásmo od 30 MHz až do kmitočtu 1 ÷ 2 GHz.

Vhodnou konstrukcí se podařilo dosáhnout přijatelně malých rozměrů složených antén i při nízkých kmitočtech.

obrazek

Obr. 7: Širokopásmová anténa

Konstrukční úpravy mají za cíl zvýšit širokopásmovost složených antén a současně zlepšit některé jejich elektrické vlastnosti, zejména v oblasti nízkých měřicích kmitočtů.

Rušivé signály vyzařované jednotlivými součástkami, obvody a funkčními bloky jsou často měřeny speciálními měřicími sondami elektrického či magnetického pole.

Protože je důležité sledovat nežádoucí vyzařování jednotlivých součástek a dislokovat co nejpřesněji i zdroj rušivého signálu, používají se malé ruční antény zejména při vývoji a diagnostice elektronických zařízení.

obrazek

Obr. 8: Měřicí sonda pro blízké magnetické pole

obrazek

Obr. 9: Měřicí sonda pro elektrické pole

Zdroje
 • http://www.elektrorevue.cz/clanky/01021/index.html

Obrázky

 • Obr. 1: http://www.elektrorevue.cz/clanky/01021/index.html
 • Obr. 2: http://www.elektrorevue.cz/clanky/01021/index.html
 • Obr. 3: http://www.elektrorevue.cz/clanky/01021/index.html
 • Obr. 4: http://www.elektrorevue.cz/clanky/01021/index.html
 • Obr. 5: http://www.elektrorevue.cz/clanky/01021/index.html
 • Obr. 6: http://www.elektrorevue.cz/clanky/01021/index.html
 • Obr. 7: http://www.elektrorevue.cz/clanky/01021/index.html
 • Obr. 8: Archiv autora
 • Obr. 9: Archiv autora