Plži

Třída: PLŽI

Tato nejpočetnější (asi 85 000 druhů) skupina zahrnuje 80 % druhů měkkýšů. Obývají převážně moře, méně souše a sladké vody. Evolučně původnější jsou mořští plži. Během fylogeneze došlo k torzi těla (stáčení útrobního vaku i ulity). Důsledkem je ztráta dvoustranné souměrnosti (bilaterální symetrie) těla a redukce některých orgánů.

Charakteristika:

 • noha i hlava jsou dobře vyvinuty

 • na hlavě jsou tykadla s očima

 • v dutině ústní je radula (u dravých forem má podobu bodce - jed)

 • pokožka produkuje sliz

 • svalstvo soustředěno do nohy (zatahovače)

 • schránka = ulita

 • můžou vytvářet víčko:

  • pravé víčko = vyrobené z CaCO3 (operculum),pevně na noze plže, když plž zaleze do ulity, zaklopí se
  • nepravé víčko = dočasné víčko ze slizu (epifragma), brání vyschnutí jedince
 • 2 způsoby dýchání:

  • žábra - vychlípeniny pokožky do plášťové dutiny

  • plicní vak (plíce) - prokrvená stěna plášťové dutiny

 • důsledky stáčení (torze):

  • pouze 1 metanefridie

  • vylučovací a řitní otvor ústí vpředu za hlavou

 • potrava

  • rostliny, řasy, houby

  • mořské druhy jsou dravé nebo filtrují plankton

Stavba těla:

 • hlava

 • noha

 • útrobní vak

 • plášť a plášťová dutina

 • schránka = ulita (u většiny)

  • spirálně stočená (většinou pravotočivá)

  • nepárová

  • ochranná funkce, ale zpomaluje pohyb

obrazek

Obr.1: Pravotočivá ulita

Rozmnožování:

 • předožábří plži jsou gonochoristi

  • nepřímý vývoj - larva veliger (mořští měkkýši)
 • ostatní hermafroditi

Systém:

Podtřída: Předožábří

 • druhově nejpočetnější a nejpůvodnější skupina

 • převážně mořští (výjimečně i sladkovodní)

 • žábry jsou v plášťové dutině před srdcem

 • ulita stočená o 180°

 • ulitu uzavírají trvalým víčkem (operculum)

  • mají ho trvale na hřbetní straně nohy
 • hlava:

  • 1 pár nezatažitelných tykadel

  • oči dole při jejich bázi

 • většinou gonochoristé

 • mořští mají nepřímý vývoj - přes larvu veliger

Zástupci:

 • ušeň mořská

  • proděravělá schránka (vypadá jako lastura)

  • duhový perleťový lesk

http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200208%20mekkysi/Obr.020807.usen.OS_zmensenina.jpg

Obr. 2: Ušeň mořská

 • ostranka jaderská

  • ježatá ulita, dravá

  • vyrábělo se z ní purpurové barvivo

 • homolice středomořská

  • dravá (slinné žlázy jsou přeměněny na jedové a radula na dutý bodec)
 • zavinutec tygrovaný

  • ulity dříve jako platidlo
 • bahenka živorodá

  • sladkovodní, žije u nás, asi 4,5 cm

  • trvalé víčko vzadu na noze

Podtřída: Zadožábří

 • výhradně mořské druhy

 • žábry jsou za srdcem

 • ulita redukovaná nebo druhotně chybí

 • pestře zbarvení

 • hermafrodité

Zástupci:

 • zej obrovský

  • podle ouškovitých výrůstků na hlavě nazývaný "mořský zajíc

  • pohyb - plazení po dně nebo plave ve vodě pomocí velkých kožních záhybů

  • žije ve Středozemním moři, živí se rostlinami, až 40 cm

Podtřída: Plicnatí

 • suchozemští nebo sladkovodní plži

 • převážně býložravci

 • dýchají plicním vakem (= prokrvená stěna plášťové dutiny)

  • sladkovodní druhy → musí se vynořovat a nadechnout
 • hermafroditi s vývinem přímým

 • ulita stočená nebo chybí

Řád: Spodnoocí

 • sladkovodní

 • jeden pár tykadel, oči dole (u báze tykadel)

Zástupci:

 • plovatka bahenní

  • konec ulity špičatý

  • u nás v rybnících

http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200208%20mekkysi/Obr.020823.plovatka%20bahenni.LJ.JPG

Obr. 4: Plovatka bahenní

 • bahnatka malá

  • mezihostitel motolice jaterní
 • okružák ploský

  • plochá ulita

  • u nás v tůních a v rybnících

Řád: Stopkoocí

 • suchozemští

 • dva páry tykadel:

  • 1. pár - hmatové receptory
  • 2. pár - nese zatažitelné oči

Zástupci:

 • hlemýžď zahradní

  • tvoří dočasné víčko

  • ulita pravotočivá

  • chybí perleťová vrstva

 • páskovka keřová

  • páskovaná ulita (podélné hnědočerné pruhy na ulitě)
 • jantarka obecná

  • žlutá průsvitná ulita (barvy jantaru)
 • Achatina = oblovka

  • největší suchozemský plž (20 cm)

  • žije v Africe, škodí na polích

plži bez ulity = tzv. nazí plži: plášť v podobě štítku na hřbetní straně, na štítku vstup do plášťové dutiny = dýchací otvor, škodí na rostlinách:

 • plzák lesní

  • dýchací otvor vpředu na štítku
 • slimák největší

  • dýchací otvor vzadu na štítku
Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6. 

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Obrázky:

Obr. 1: Pravotočivá ulita.[online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200208%20mekkysi/Obr.020803.helix-pravotociva_zmensenina.jpg

Obr. 2: Ušeň mořská.[online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200208%20mekkysi/Obr.020807.usen.OS_zmensenina.jpg

Obr. 3: Bahenka živorodá - tvalé víčko (vzadu na noze). [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ifauna.cz%2Fakvaristika%2Fclanky%2Fr%2Fdetail%2F4025%2Fnasi-plzi-v-akvariu&ei=TgXQVOP-AoG0U_z1gMAJ&bvm=bv.85076809,d.d24&psig=AFQjCNHuupkhGLalkHUnTtKAqaXtHDr-7A&ust=1423005325066882

Obr. 4: Plovatka bahenní. [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200208%20mekkysi/Obr.020823.plovatka%20bahenni.LJ.JPG

Obr. 5: Okružák ploský. [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200208%20mekkysi/Obr.020824.okruzak.OS_zmensenina.jpg

Obr. 6: Antické barvivo purpur. [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSJWN2EV3JpYwAKXypq0VRp2-43EPvIzA4wZG9iEQSoep-vG0R6KA

Doplňující učivo

Vchod do ulity mohou plži uzavírat víčkem.

Rozlišujeme 2 typy:

pravé víčko = vyrobené z CaCO3 (operculum), pevně na noze plže, když plž zaleze do ulity, zaklopí se

nepravé víčko = dočasné víčko ze slizu (epifragma), brání vyschnutí jedince

Obr. 3: Bahenka živorodá - tvalé víčko (vzadu na noze)

Čti také

Achatina = oblovka je největší suchozemský plž. Žije v Africe, škodí na polích. Její ulita dorůstá do velikosti až 25 cm. Bývá často chovaná v teráriích.

Doplňující učivo

Plochou ulitu má sladkovodní plž okružák ploský. Je mezihostitelem motolice jelení.

okružák ploský

Obr. 5: Okružák ploský

Kontrolní otázka

Který plž se musí pravidelně vynořovat k hladině kvůli nadechnutí?

a) plovatka bahenní

b) hlemýžď zahradní

c) škeble rybničná

 

 

Historie

Královský purpur (nach) je organické barvivo získávané z mořského měkkýše ostranky purpurové. Chemický název je dibromindigo. Už v antickém Řecku bylo toto barvivo používáno k barvení slavnostních rouch.

Obr. 6: Antické barvivo purpur