BOZP při ručním zpracování kovů

BOZP při ručním zpracování kovů

Při ručním zpracování kovů používáme velké množství ručních nástrojů a různé druhy materiálů. Při tomto typu zpracování kovů používáme jak mechanizované, tak i nemechanizované pracovní pomůcky. Pro každý typ pracovní činnosti jsou specifické pokyny BOZP. Jednotlivé pokyny si přiblížíme v následujícím textu.

Řezání

Obr. 1: Pilový list na kov

Před počátkem činnosti je třeba zkontrolovat samotné nářadí:

 • kontrola upnutí pilového listu – pilový list musí být napnut tak, aby se ani neprohýbal, ani nebyl přepjat (mohlo by dojít k prasknutí,

 • kontrola ručky na pile (neměla by být naprasklá či prasklá),

 • kontrola čepů pro uchycení pilového plátu – s hlavou pilky musejí být zarovnány tak, aby nedošlo k úrazu, tyto čepy nesmí přečnívat a nesmí mít ostré hrany.

Pro správné započetí činnosti a další průběh:

 • vytvoření drobného zářezu v místě řezu, aby pilka dále nesjížděla z výrobku,

 • pilka má mít volný prostor k pohybu, nesmí vrážet do výrobku ani do jeho uchycení (do svěráku),

 • pokud se z pilového listu vylomí nadměrné množství zubů, je třeba jej vyměnit,

 • pilku vždy pokládáme na stůl celou její plochou, aby nedošlo k jejímu pádu,

 • při dořezu musíme být obzvláště opatrní – na pád odřezku a na případné sjetí pilky.

Pilování

Obr. 2: Pilníky
 • vždy pracujeme s pilníkem s rukojetí – zabraňuje sklouznutí ruky a vytváří ochranu před úrazem,

 • rukojeť musí být celistvá a na pilník pevně nasazená,

 • nepracujeme tupým pilníkem – po materiálu může sklouzávat,

 • při samotném pilování dbáme na to, abychom násadou nevráželi do obrobek či do jeho uchycení (do svěráku) – mohlo by dojít k poškození.

Vrtání

 • pracovník musí být řádně oděn do pracovního oděvu, který musí být správně upraven, musí být použita pokrývka hlavy,

 • je zakázáno používat rukavice,

 • je potřeba použít ochranné brýle či obličejový štít v případě, že vrtačka nemá ochranný kryt,

 • při nasazení či výměně nástroje musí být vřeteno vrtačky v klidu,

 • vřeteno vrtačky se nesmí dobrzďovat rukou,

 • nástroj se uvolňuje pouze za pomoci vyrážecího klínu nebo zařízení instalovaného na stroji,

 • na pracovní ploše se nástroje, měřidla, upínací klíče, atd. musí odkládat na určené a vymezené místo,

 • zpracovávaný obrobek musí být pevně upnut, aby nemohlo dojít k jeho pootočení a tedy k jeho znehodnocení.

Ohýbání

 • ohýbaný materiál musíme řádně upevnit do svěráku, pro případ vysmeknutí,

 • rukavicí chráníme ruku, ve které držíme ohýbaný materiál, při ohýbání materiálu za tepla chráníme rukavicemi obě ruce,

 • při ohýbání trubek za tepla používáme SUCHÝ písek, vlhký písek by mohl vyvolat explozi.

Zdroje
 • DRIENSKY, Dušan, Pavel FÚRIK, Terézia LEHMANOVÁ a Josef TOMAIDES. Strojní obrábění I. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1988.

Obrázky:

 • Obr. 1: Autor neznámý. Pilový list na kov [online]. [cit. 2014-10-12]. Dostupný na www: http://www.pilana.cz/img/pp/222951cr.jpg.
 • Obr. 2: Autor neznámý. Pilníky [online]. [cit. 2014-10-12]. Dostupný na www: http://www.ceskykutil.cz/image/800/AUTO/32565-dilenske-pilniky.jpg.
 • Obr. 3: Archiv autora.
 • Obr. 4: Archiv autora.
 • Obr. 5: Autor neznámý. Svěrák [online]. [cit. 2014-10-12]. Dostupný na www: http://www.jak-koupit-sverak.cz/images/yorkplus.jpg.
 • Obr. 6: Autor neznámý. Rukavice [online]. [cit. 2014-10-12]. Dostupný na www: http://www.ochrannepomuckycz.cz/images/0002-03.jpg.
 • Obr. 7: Autor neznámý. Obličejový štít a sluchátka [online]. [cit. 2014-10-12]. Dostupný na www: http://catalogue.3m.eu/pcimages/9722/fullsize.jpg.
 • Obr. 8: Autor neznámý. Ochranné brýle [online]. [cit. 2014-10-12]. Dostupný na www: http://www.bsoptik.cz/images/sklady/1_944811.jpg.
 • Obr. 9: Autor neznámý. Pracovní oděv a obuv [online]. [cit. 2014-10-12]. Dostupný na www: http://www.propom.cz/_data/s_2/shop/big_pracovni-odevy-2f-emerton-summer-bunda-2-v-1-03010242.jpg.
Tip

Vhodné pro žáky ZŠ

Držení pilky

Z hlediska bezpečnosti práce, ale také z hlediska kvality dané činnosti je třeba dodržovat správné držení pilky.
Správné držení pilky:

Obr. 3: Správné držení pilky

Špatné držení pilky:

Obr. 4: Špatné držení pilky
Tip

Svěrák

Při většině činností používáme k upevnění obrobku svěrák.

Obr. 5: Svěrák
Čti také

Vhodné pro žáky ZŠ

Ochranné pomůcky

Při veškerých pracích spojených s obráběním kovů je zapotřebí různých ochranných pomůcek:

Rukavice

Obr. 6: Rukavice

Obličejový štít a sluchátka

Obr. 7: Obličejový štít a sluchátka

Ochranné brýle

Obr. 8: Ochranné brýle

Pracovní oděv a obuv

Obr. 9: Pracovní oděv a obuv