Úvod do kontroly a měření

Úvod do kontroly a měření

Náklady na měření hodnot fyzikálních a technických veličin a s tím související činnosti (zejména technická normalizace, akreditace a posuzování shody) představují v průmyslově vyspělých státech nyní kolem 6 % HDP. V moderní průmyslové výrobě představují náklady spojené s prováděním měření 10 % až 15 % výrobních nákladů. Věda a výzkum jsou zcela závislé na jednotném a správném měření. Objektivnost zde získaných poznatků lze posoudit pouze měřením.

Dostupné z: http://www.unmz.cz/urad/narodni-metrologicky-system-ceske-republiky