Mlži

Třída: MLŽI

Mlži jsou dvoustranně (bilaterálně) souměrní, výhradně vodní měkkýši. Tělo je tvořeno nohou a útrobním vekem. Hlava je redukována, radula chybí. Svalnatá noha slouží k pohybu nebo hrabání, u přisedlých forem je redukována. Žábry kromě dýchání slouží i k filtraci potravy (planktonu) z vody. Je známo kolem 25 000 druhů mlžů, z toho 20 u nás.

Charakteristika:

 • tělo - dvoustranně souměrné (ze stran zploštělé)

 • párové žábry umístěné v plášťové dutině

 • v noze bývá byssová žláza:

  • vylučuje tekutinu, která tuhne ve vlákna (byssová vlákna)

  • funkce přichycení k podkladu

 • tvorba perel

 • otvor přijímací (voda a v ní rozpuštěný kyslík a částečky potravy) a vyvrhovací (voda a nestrávené zbytky)

 • otvory ústní a řitní jsou uvnitř mezi lasturami

 • živí se mikroskopickou potravou (filtrace z vody)

 • smyslové orgány:

  • mají osfradia - chemoreceptory, registrují kvalitu vody

  • statocysta

  • hmatové buňky

Stavba těla:

 • hlava – redukovaná (pouze ústní otvor)

 • útrobní vak – uloženy orgány

 • noha – svalnatý orgán, rytí do dna - vyhrabávání potravy

 • plášť - dvouchlopňový, vylučuje pravou a levou lasturu

 • schránka = lastura - dvoudílná

  • spojení lastur:
   • pružný vaz (ligamentum)
   • svaly - svěrače (zavírání a otevírání lastury)
   • zámek (cardo) - systém do sebe zapadajících jamek a zubů na okraji lastur

obrazek

Obr. 1: Stavba těla mlže - podélný průřez.

Rozmnožování:

 • především gonochoristé

 • vývoj většinou nepřímý (larva):

  • larva veliger – mořské druhy

  • larva glochidiumsladkovodní druhy (např. škeble, velevrub), ektoparazit - žábry ryb

Zástupci:

sladkovodní:

 • škeble rybničná

  • spíše ve stojatých vodách

  • nemá zámek

 • velevrub malířský

  • lastury silnější a opatřeny zámkem

  • v ulitách se rozmíchávaly barvy

  • obývá proudící vody

 • perlorodka říční

  • ohrožená, chráněná (dožívá se až 90 let)

  • čisté horské potoky - Šumava (Otava, Blanice…)

  • tvorba perel

mořští:

 • ústřice jedlá

  • je chována ve velkochovech, např. ve Francii
 • perlotvorka mořská

  • obývá tropická a subtropická moře
 • slávka jedlá

  • žláza nohy produkuje tzv. byssová vlákna, kterými se přichycuje k podkladu
 • šášeň lodní

  • dlouhý, skořápkami rozrušuje trámy budov a lodě
 • srdcovka jedlá

  • na mělčinách všech evropských moří

  • ve Francii a Itálii je součástí jídelníčku

 • kyjovka šupinatá

  • hnědá, tenká, křehká, ve Středozemním moři
 • zéva obrovská

  • žije v Indickém a Tichém oceánu

  • zbarvení způsobeno symbiotickými řasami

  • největší žijící mlž (váha až 300 kg, délka až 1,3m)

  • chytí-li člověka za nohu, může ho utopit

 • střenka jedlá

  • ryje v bahně a písku

  • má protáhlou schránku ve tvaru střenky nože

 • hřebenatka svatojakubská

  • mají nesouměrné lastury

  • pohybuje se rychlým uzavíráním a otevíráním lastur

hřebenatka svatojakubská

Obr. 4: Hřebenatka svatojakubská

Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6. 

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Obrázky:

Obr. 1: Stavba těla mlže - podélný průřez. [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.ddmorlova.cz/sites/default/files/medium.jpg

Obr. 2: Stavba těla mlže - příčný průřez.[online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.kbi.zcu.cz/OB/studium/invert/obra/5_mlzrez.gif

Obr. 3: Tvorba perel.[online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.zshsaliby.szm.com/m4.jpg

Obr. 4: Hřebenatka svatojakubská. online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http: http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200208%20mekkysi/Obr.020836a.hrebenatka%20svatojakubska.LJ.jpg

Doplňující učivo

http://www.kbi.zcu.cz/OB/studium/invert/obra/5_mlzrez.gif

Obr. 2: Stavba těla mlže - příčný průřez

Čti také

TVORBA PEREL

Jedná se o obranný mechanismus. Po vniknutí cizorodé částice (parazit, zrnko písku) mezi perleťovou vrstvu schránky a plášť dojde k podráždění a následnému povlékání vrstvami perleti.

Dnes jsou téměř ze 100% perly pěstovány na tzv. perlových farmách. Doba vypěstování perly je od dvou do pěti let.

Obr. 3: Tvorba perel

Kontrolní otázka

Tvorba perel je typická pro 2 druhy mlžů: ....................................................................................?

Za největšího mlže je pokládána ..........................................................?

Na rozmíchávání barev se dříve používala lastura .............................................................?