Kalibrace a ověřování měřidel

Kalibrace a ověřování měřidel

Při kalibraci a ověřování měřidel se zjišťují a potvrzují jejich požadované metrologické vlastnosti. Postup ověřování vybraných měřidel stanoví ministerstvo vyhláškou.

O ověření stanoveného měřidla vydá ČMI nebo autorizované metrologické středisko ověřovací list nebo opatří měřidlo úřední značkou, dostupné z: http://www.cmi.cz/index.php?dwn=1&par=4953&wdc=116&lang=1

 

samolepicí etikety / značky doby platnosti kalibrace a stavu měřidel

Obr. 1: Příklad samolepicích etiket / značky doby platnosti kalibrace a stavu měřidel

Při kalibraci pracovního měřidla se jeho metrologické vlastnosti porovnávají s etalonem.

Rozdíl mezi ověřením a kalibrací - dostupné z: http://www.cmi.cz//download.php?wdc=1495

 

Příklad postupu při kalibraci mikrometrických měřidel na vnější použití (pracovní návodka)

Podmínky prostředí a prostředky potřebné pro kalibraci

Přesnost měřidel se kontroluje při teplotě 20 ̊ C ± 1 ̊ C a relativní vlhkosti 40 % až 60 % za použití pracovního etalonu - koncových měrek s platným kalibračním listem.

Pomůcky

  • planparalelní (rovinné) sklo
  • kožené rukavice
  • odmašťovací, čisticí a konzervační prostředky

Vizuální kontrola

Kontroluje se koroze a poškození měřicích ploch a stupnice měřidla mimo okrajové pásmo (plocha šíře 0,5 mm po obvodu měřicí plochy). Zjišťuje se plynulost pohybu šroubu v celém měřicím rozsahu, správná funkce přístroje k vymezení stálé měřicí síly a aretačního zařízení.

Rovinnost měřicích ploch

Zjišťuje se planparalelním sklem, kde počet proužků udává hodnotu rovinnosti a zakřivení proužků vyjadřuje tvar měřené plochy.

Tab. 1: Mez opotřebení rovinných měřicích ploch 

     Měřidlo

      Mez opotřebení dle třídy přesnosti (µm)

TP 1

TP 2

    Mikrometrická měřidla běžná

1

1,5

    Mikrometrická měřidla s rozšířenými doteky a 

    mikrometrická měřidla na ozubená kola

1,5

2

    Mikrometrické hloubkoměry

3

 

Rovnoběžnost měřicích ploch

Kontroluje se rovnoběžnými měrkami. U mikrometrů s rozsahem přes 100 mm se rovnoběžnost kontroluje na délkoměru.

Tab. 2: Dovolené úchylky rovnoběžnosti ploch

Měřicí rozsah (mm)

Dovolená chyba rovnoběžnosti (µm)

Mez opotřebení (µm)

přes

do

TP 1

TP 2

TP 1

TP 2

0

25

2

2

3

4

25

50

2

2

3

4

50

75

3

3

3,5

4,5

75

100

3

3

3,5

4,5

100

150

3

4

3,5

5

150

200

3

5

3,5

6

 

Opotřebení mikrometrického šroubu

Kontrola opotřebení mikrometrického šroubu se provádí pomocí koncových měrek ve třech místech rozsahu stupnice a to tak, že se hodnoty odečítají vždy jinou ryskou.

 

Tab. 3: Největší dovolené chyby 

Měřicí rozsah (mm)

Mikrometrická měřidla běžná

Porovn.

měrky

Mikrometrická měřidla zvláštní *

Porovn.

měrky

Měřidla na závity

Porovn.

měrky

orientace

+

-

±

+

-

±

±

±

přes

do

1

2

1

1

2

1

-

-

0

25

2

4

0,6

4

6

-

5

-

25

50

3

4

0,8

4

6

0,5

6

2

50

75

4

6

0,8

4

8

0,7

8

3

75

100

4

6

1,2

4

8

1

10

4

100

200

4

6

2

5

9

1,5

-

-

 

Například mikrometrické hloubkoměry, mikrometry na plech, třmenové mikrometry s rozšířenými dotyky, třmenové mikrometry na ozubená kola.

Pozn.: Největší dovolené chyby mikrometrů uvedené v tabulce mohou dosahovat v libovolné části měřicího rozsahu hodnot jak kladných, tak i záporných.

Hodnocení měření

Hodnoty odchylek se porovnávají s hodnotami v tabulkách, naměřená hodnota nesmí překročit uvedené hodnoty.

Označení měřidla kalibrační značkou

Vyhovující měřidlo se označuje štítkem doby platnosti.

Doba platnosti kalibrace

Určuje se ze stálosti měřidla, jeho opotřebení, podmínek a četnosti použití apod. Doba je stanovována v souladu s metrologickým řádem ve spolupráci s vlastníkem měřidla.

Vyhotovení protokolu o kalibraci

Je vyhotovován protokol o kalibraci - kalibrační list.

Zánik platnosti kalibrace

Měřidlo nevyhovuje danému účelu použití, jestliže:

  • uplynula doba platnosti kalibrace, měřidlo nemá platný štítek kalibrace
  • byly provedeny změny nebo úpravy měřidla, které mohou ovlivnit jeho metrologické vlastnosti
  • měřidlo bylo poškozené tak, že mohlo ztratit některou vlastnost rozhodnou pro jeho kalibraci
  • je zjevné, že měřidlo ztratilo požadované metrologické vlastnosti

Příklad kalibračního listu mikrometrického měřidla

Měřidlo: Mikrometr 0 - 25 mm, druh 0,01 mm, identifikační číslo xx, výrobce xx

Použité etalony: Sada koncových měrek 0,5 mm - 100 mm

Podmínky měření: Teplota 20 ̊ C ± 0,5 ̊ C

Metoda měření: Měření se uskutečnilo dle příslušného kalibračního postupu

Naměřené hodnoty:

Mikrometr 0 - 25 mm, IČ xx

Jmenovitý rozměr (mm)

0

15,5

20

25

Naměřená hodnota (mm)

0,000

15,500

19,999

24,999

 

Další údaje

Rovnoběžnost měřicích ploch

 0,001

Největší chyba v měřicím rozsahu

- 0,001

Mikrometr byl seřízen na hodnotě

 0

Nejistota měření U

 6 µm

 

Výsledek kalibrace:

Třmenový mikrometr je ve shodě s ČSN EN ISO 3611.

Zdroje
  • Sigma Group a.s. Postup při kalibraci mikrometrických měřidel na vnější rozměry - pracovní návodka. Lutín: Sigma Group a.s. - Odbor řízení kvality, 2003.
  • Dostupné z: http://www.cmi.cz

Obrázky:

 

Kontrolní otázka

Otázky pro žáky SŠ

  1. Co je to kalibrace a k čemu slouží?
Zapamatuj si

Při kalibraci a ověřování měřidel se zjišťují a potvrzují jejich požadované metrologické vlastnosti.