Mikrometrická měřidla

Mikrometrická měřidla

Mikrometrická měřidla jsou přístroje umožňující měření vnějších i vnitřních rozměrů. Měřicím prvkem je mikrometrický šroub délky nejčastěji 25 mm (měřicí rozsah), který má stoupání 0,5 mm (posun měřicího dotyku na 1 otáčku měřicího bubínku). Maximální úchylka stoupání závitu je ± 3 µm. Stálý tlak pohyblivého dotyku na součást zajišťuje spojka s pružinou.

Analogová měřidla - podélná stupnice mikrometru je dělena po 0,5 mm, otočný bubínek má 50 dílků. Při otočení bubínku o 1 dílek se posune měřicí dotyk o 0,5/50 = 0,01 mm.

Digitální mikrometrická měřidla jsou vybavena elektronickým odměřovacím systémem. Hodnota číslicového kroku je 1 µm. Digitální přístroje umožňují vynulování v jakékoliv poloze (pro rozdílová měření), ukládání naměřených hodnot, výstup dat na počítač za účelem dalšího zpracování.

Mikrometrická měřidla mohou mít různé provedení, lišící se mimo způsob zobrazení měřicím rozsahem, provedením, tvarem dotyků apod. Patří zde třmenové mikrometry, mikropasametry (třmenové mikrometry s úchylkoměrem), mikrometrické hloubkoměry, mikrometrické odpichy, dutinoměry, speciální mikrometry. Mikrometrické hlavice (samostatné měřicí části mikrometru bez třmenu a pevného doteku) se používají jako měřicí prvky v různých kontrolních a měřicích přípravcích nebo jako odměřovací prvky u měřicích mikroskopů, profiloprojektorů apod.

Třmenové mikrometry

Používají se pro měření vnějších rozměrů.

Jsou konstruovány pro různé měřicí rozsahy odstupňované po 25 mm (0 - 25; 25 - 50; 50 - 75; 75 - 100, 100 - 125; …) mm.

    

            

Obr. 1: Třmenové mikrometry

Hlavní části třmenového mikrometru:

 • třmen s pevným měřicím dotykem
 • mikrometrický šroub s pohyblivým dotykem
 • pouzdro se stupnicí, bubínek, řehtačka

Postup při měření

 • před měřením nejprve zkontrolovat nulovou polohu pouzdra a bubínku se stupnicí (základní měrkou)
 • obrobek se vloží kolmo mezi měřicí plochy a potom se pohybuje mikrometrickým šroubem pomocí řehtačky, dokud neprokluzuje mikrometrický šroub se pak zafixuje pomocí stavěcího kroužku, sundá z obrobku a odečte hodnota
 • měřidlo se musí při měření držet za třmen, popřípadě upevnit za třmen do stojánku (zamezení přenosu tepla ruky na třmen)

Obr. 2: Třmenový mikrometr upevněný ve stojánku

Mikrometrický hloubkoměr

Používá se k přesnému měření hloubky děr, drážek, výstupků apod.

Analogové hloubkoměry mají přesnost měření 0,01 mm. Vyměnitelné měřicí vložky jsou odstupňovány po 25 mm.

Při měření se přikládá základní plocha mikrometru na plochu obrobku. Poté se pomocí řehtačky posouvá měřicí dotyk k měřené ploše. Po zajištění stavěcím šroubem se vyjme a odečte hodnota.

mikrometrické hloubkoměry 

Obr. 3 a, b: Mikrometrický hloubkoměr

Mikrometrický odpich

Slouží k měření velkých otvorů, drážek apod.

Vyrábějí se pro různé měřicí rozsahy. Jeden dotyk je pevný a druhý se pohybuje pomocí mikrometrického šroubu.

Při měření je třeba zajistit polohu měřicích dotyků kolmo na měřicí plochy.

    

Obr. 4: Mikrometrický odpich

Mikrometr pro vnitřní příčné drážky

Jedná se o mikkrometrická měřidla bez třmenu - stupnice se nachází na otočné stupnici.

Obr. 5: Mikrometr pro vnitřní příčné drážky

Mikrometr na vnitřní otvory

Jeden dotyk je pevný, druhý pohyblivý pomocí mikrometrického šroubu.  Různé měřicí rozsahy.

Obr. 6: MIkrometr na vniřní otvory

Mikrometrická hlavice

Používá se v různých měřicích přípravcích. Liší se měřicím rozsahem a způsobem zobrazení (analogové, digitální).

mikrometrické hlavice

Obr. 7: Mikrometrická hlavice

 

Zdroje
 • NENÁHLO, Čeněk. Měření vybraných geometrických veličin. Praha: Česká metrologická společnost, 1999.
 • DILLINGER, Josef a kol. Moderní strojírenství pro školu i praxi. Vyd. 1. Praha: Europa-Sobotáles, 2007. 608 s. ISBN 978-80-86706-19-1.

Obrázky:

 • Obr. 3 a, 7: Dostupné z: http://www.unimetra.cz
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Oldřich Fojtek.
Kontrolní otázka

Otázky pro žáky ZŠ

 1. Uveďte, k čemu se dá použít mikrometrické měřidlo.

Otázky pro žáky SŠ

 1. Uveďte, jaké je stoupání mikrometrického šroubu.
 2. Popište postup měření třmenovým mikrometrem.
 3. K čemu slouží mikrometrický odpich?

 

Zapamatuj si

Mikrometrická měřidla jsou přístroje umožňující měření vnějších i vnitřních rozměrů. Měřicím prvkem je mikrometrický šroub délky nejčastěji 25 mm, který má stoupání 0,5 mm.

Mezi mikrometrická měřidla patří:

 • třmenový mikrometr
 • mikrometrický hloubkoměr
 • mikrometrický odpich
 • mikrometr pro vnitřní příčné drážky
 • mikrometr pro vnitřní otvory