Dutinoměry

Dutinoměry

Používají se k měření vnitřních válcových rozměrů.

Třídotekový dutinový mikrometr

U starších typů je měřicím prvkem kuželový závit, který při otáčení ovládá pohyb tří měřicích dotyků, uložených rovnoměrně po 120 po obvodu měřicí hlavy. Dotyky jsou přitlačované pružinou k závitu - tím je zajištěno vystředění dutinoměru v měřeném otvoru.

Třídotekové dutinoměry se dodávají v sadách, které obsahují dutinoměry pro různé pracovní rozsahy. Celkový rozsah sady pak může být od 3,5 mm do 300 mm. Měřenou hodnotu odečítáme v setinách mm.

Před měřením je třeba zkontrolovat seřízení dutinoměru pomocí kontrolního kroužku.

 

mikrometry dutinové třídotekové   

Obr. 1 a, b, c: Třídotekový dutinoměr

 

 

Obr. 2: Sada dutinoměrů s mikrometrickými hlavicemi

Novější typy třídotekových dutinoměrů pracují na elektronickém principu a umožňují digitální odečítání naměřených hodnot. Hodnota číslicového kroku je 1 µm.

Postup měření

Měřidlo vložíme do díry a pomalu otáčíme pohyblivou částí rukojeti, která ovládá pohyb měřicích dotyků, až se dotknou vnitřní plochy díry. Přítlačná síla je kontrolována třecí spojkou uvnitř rukojeti měřidla. Po dotažení odečteme naměřenou hodnotu na stupnici měřidla.

Rozměr změříme na několika místech díry tak, že po každém odečtení zpětně otočíme mikrometrickým šroubem, měřidlo v otvoru pootočíme a opět dotáhneme.

Dvoudotykový dutinoměr

Je to dutinové měřidlo s číselníkovým úchylkoměrem. Jeden dotyk je pevný, pohyb druhého se přenáší na ručičku úchylkoměru. Pevné dotyky jsou vyměnitelné, měřidlo pak může měřit rozměry v širším rozsahu.

Obr. 3: Dvoudotykový dutinoměr

Jeden dotyk je pevný, druhý pohyblivý pomocí mikrometrického šroubu.  Různé měřicí rozsahy.

  

Obr. 4: Dvoudotykový dutinoměr

Dvoudotykový dutinoměr – subito

Subito je dutinový odpich s číselníkovým úchylkoměrem. Měřidlo má dva dotyky (jeden pevný a druhý pružný). Pohyb pružného dotyku působí pomocí převodu na číselníkový úchylkoměr. Pevný dotyk je přitlačován ke stěně díry prostřednictvím pružného dotyku úchylkoměr zobrazí rozměr otvoru.

Pevné dotyky jsou vyměnitelné, měřidlo pak může měřit rozměry v širším rozsahu.

Obr. 5: Subito

 

 

 

Zdroje
  • NENÁHLO, Čeněk. Měření vybraných geometrických veličin. Praha: Česká metrologická společnost, 1999.

Obrázky:

  • Obr. 1a: Dostupné z: http://www.unimetra.cz
  • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Oldřich Fojtek.
Kontrolní otázka

Otázky pro žáky SŠ

  1. Popište postup měření třídotekovým dutinoměrem.
Zapamatuj si

Dutinoměry  se používají k měření vnitřních válcových rozměrů.

Dělí se:

  • třídotykové
  • dvoudotykové