Délkoměry

Délkoměry

Délkoměry patří k nejdůležitějším přístrojům pro kalibraci měřidel v metrologických laboratořích.

Používají se k těmto činnostem:

  • jako univerzální délkoměr
  • pro přesné měření na výrobcích
  • ke kalibraci měřidel, např. válečkových kalibrů, kroužků, závitových trnů, závitových kroužků, číselníkových úchylkoměrů

Starší délkoměry byly mechanické, moderní délkoměry jsou vybaveny inkrementálními odměřovacími systémy a jsou vybaveny periferními zařízeními (PC, tiskárna, atd.).

měřicí přístroje a stroje pro nastavování a kalibraci délkových měřidel

Obr. 1: Moderní délkoměr s malým měřicím rozsahem

 

Zdroje
  • NENÁHLO, Čeněk. Měření vybraných geometrických veličin. Praha: Česká metrologická společnost, 1999.

Obrázky:

 

Kontrolní otázka

Otázky pro žáky SŠ

  1. Uveďte, k jakým činnostem se dá použít délkoměr.
Zapamatuj si

Délkoměry  mají vodorovnou osu měření.

Patří k nejdůležitějším přístrojům pro kalibraci měřidel v metrologických laboratořích.