Sinusové pravítko

Sinusové pravítko

Sinusové pravítko se používá k nepřímému měření úhlů.

Skládá se z pravítka (přesné desky) se dvěma připevněnými válečky o stejném průměru. Rozteč středů válečků L je uvedena na pravítku (např. L = 200 mm).

Postup měření sinusovým pravítkem

Požadovaný úhel nastavíme tak, že jednu stranu pravítka podložíme rovnoběžnými měrkami o velikosti H. Hodnotu měrek vypočítáme ze vztahu:

sin α = H/L, kde:

L - vzdálenost středů válečků

H - údaj měrek

Obr. 1: Měření pomocí sinusového pravítka

Součást položíme na pravítko (v případě velkých kusů pravítko položíme na měřenou plochu součástky) a číselníkovým úchylkoměrem upnutým ve stojánku přejíždíme po horní ploše měřené součásti. V případě správného úhlu neukáže úchylkoměr žádnou úchylku.

 

Obr. 2: Sinusové pravítko

 

Zdroje
  • Bumbálek, Leoš a kol. Kontrola a měření: pro SPŠ strojní. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2009. 206 s. ISBN 978-80-7333-072-9.

Obrázky:

  • Obr. 1: MARTINÁK, Milan. Kontrola a měření pro 3. ročník SPŠ strojnických. Praha: SNTL, 1989.
  • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Oldřich Fojtek.
Kontrolní otázka

Otázky pro žáky ŠŠ

  1. Popište postup při kontrole úhlu pomocí sinusového pravítka.
Zapamatuj si

Sinusové pravítko se používá k nepřímému měření úhlů. Velikost úhlu se musí z naměřených údajů vypočítat.