Vodováha

Vodováha (libela)

Slouží k nastavení vodorovné polohy, případně k měření odchylky od vodorovné polohy.

Vodováhy jsou nepostradatelné při nastavování strojů do vodorovné polohy, vodicích ploch a stolů u obráběcích strojů.

Přesnost vodováhy závisí na citlivosti libely. Citlivost se vyjadřuje sklonem roviny v milimetrech vztaženým na jeden metr délky při přemístění vzduchové bubliny o jeden dílek stupnice. Přesné libely mají citlivost až 0,01 mm/1000 mm.

vodováhy, libely   

Obr. 1 a, b: Vodováhy

Příklad:

Na vodováze je údaj 0,02mm/1000 mm (sklon na rozteč 2 sousedních rysek).

Vychýlení bubliny - 3 rysky. Vypočítejte sklon kontrolované plochy.

Kontrolovaná plocha má odchylku vůči vodorovné rovině o 3 x 0,02 mm/1000 mm.

Příklad budeme řešit obdobně jako u sinusového pravítka:

sin α = H/L, kde:

L - 1000 mm

H - počet rysek vychýlení bubliny x hodnota sklonu 2 sousedních rysek (0,02 mm)

sin α = H/L = 3 x 0,02 mm/1000 mm = 0,06/1000

Na kalkulačce, popř. v tabulkách pak určíme odpovídající hodnotu úhlu α.

 α = 0⁰ 0′ 12,38″

Z příkladu vyplývá, že se jedná o velmi malý úhel.

 

Zdroje
  • BUMBÁLEK, Leoš a kol. Kontrola a měření: pro SPŠ strojní. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2009. 206 s. ISBN 978-80-7333-072-9.

Obrázky:

  • Obr. 1a: Dostupné z: http://www.unimetra.cz
  • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Oldřich Fojtek.
Kontrolní otázka

Otázky pro žáky ZŠ

  1. K čemu se používá vodováha?

Otázky pro žáky SŠ

  1. K čemu se ve strojírenství používají vodováhy?
  2. Čím se vyjadřuje citlivost vodováhy?

 

 

Zapamatuj si

Vodováha slouží k nastavení vodorovné polohy, případně k měření odchylky od vodorovné polohy.