Tolerance a lícování

 

            Při výrobě součástí v sériové a hromadné výrobě nelze dosáhnout, aby všechny vyrobené součásti měly absolutně stejné rozměry. Přesnost, životnost a správná funkce strojů a mechanismů vyžaduji, aby součásti strojů byly vyrobeny a sestaveny s předem danou přesnosti. Přesnost bude závislá na určení stroje. Nejpřesněji budou vyrobeny součásti přesné mechaniky, leteckého a automobilového průmyslu a naopak méně přesné budou u součástí zemědělských strojů a součástí pro těžký průmysl.

            Skutečné rozměry jednotlivých součástí se liší v desetinách, setinách případně tisícinách milimetrů. Aby však byla zaručena vyměnitelnost jednotlivých součástí stroje nebo nástroje, musí se odchylky od stanovených rozměrů pohybovat v mezích povolených přesností – tzv. tolerancích.

Obr. 1: Hřídel uložený v náboji

 

Zdroje
  • Pokud není uvedeno jinak, autorkou lekce, obrázků  je Ing. Lenka Pomykalová
Komentář

Kontrolní testy jsou uvedeny také u jednotlivých kapitol.