Postup při měření délek

Postup při měření délek

Při měření se délka hrany na součásti srovnává s předem stanovenou měrnou jednotkou. Základní měrnou jednotkou je stanoven jeden metr (1m), přičemž ve strojírenské výrobě se používá jeden milimetr (1 mm).Jeden metr dělíme centimetry (100 cm) a centimetry dělíme na milimetry.

 

  • Ocelové tyčové měřítko s milimetrovým dělením opatřené stupnicí se položí přímo na měřenou hranu způsobem, aby nula jeho stupnice byla přesně na jednom konci hrany. Délku hrany zobrazuje dílek stupnice, jež se kryje s druhým koncem měřené hrany.

obrazek

Obr. 1: Tyčové měřítko
  • Pokud se měří hmatadlem či posuvným měřítkem, nastavuje se délkové měřidlo zvlášť pro každý měřící úkol tak, že se jejich pohyblivá měřící ramena přisunou nebo se přitlačí k měřené délce. Takto změřený rozměr se u hmatadel přenese na tyčové měřítko, kde snadno přečteme naměřený rozměr.

U posuvných měřidel se nám vyobrazí naměřená hodnota přímo na měřidle.

 

Zdroje
  • BENDIX, Friederich. Učíme se pracovat s kovem. Praha 1: SNTL- Nakladatelství technické literatury, 1968. ISBN 04-234-68.
  • FIALOVÁ, Dana a Vladislav GRADEK. Technologie zámečnické práce a údržba, 1. díl. Praha: PARTA, 2013. ISBN 978-80-7320-195-1.

Obrázky:

Komponenta:

Základní pojmy
Metr je základní jednotka délky, jeho standardní značka je m.   Definice metru (podle soustavy SI): Metr je délka, kterou urazí světlo ve vakuu za 1/299 792 458 s.