Druhy měřidel

Druhy měřidel

Jednoduchá měřidla délková:

 

 • Pevné měřítko – je ocelové měřidlo, dlouhé až 3 metry. Dle délky se zvětšuje jeho průřez.

obrazek

Obr. 1: Pevné měřítko
 • Listové měřítko – jedná se o ocelové měřítko z pružinové oceli, s kterým lze měřit délkové i zakřivené plochy.

obrazek

Obr. 2: Listové měřítko
 • Svinovací metr – ocelové měřítko skloubené do ochranného pouzdra v rozmezí od 1 až do 10 metrů . Zahnutý zobáček musí být volný, abychom mohli měřit vnitřní a vnější rozměry.obrazek
Obr. 3: Svinovací metr
 • Skládací metr – skládá se z 10 částí po 100 až 200 mmobrazek
Obr. 4: Skládací metr
 • Ocelová pásma – existují v délkách od 10m do cca 100m. Ocelová pásma jsou svinutá v ochranném pouzdře pomocí kličky a rukojeti.

obrazek

Obr. 5: Ocelové pásmo
 •  Hmatadla – slouží k přenášení vnějších i vnitřních rozměrů z obrobku na měřítko. Existují 2 druhy hmatadel: obkročná ( pro měření vnějších rozměrů) a dutinová (pro měření vnitřních rozměrů).

S hmatadly manipulujeme tak, že ramena rozevřeme přibližně na měřený rozměr, a pak jedním ramenem zmenšujeme rozevření hmatadla. Měřidlo musíme držet přesně kolmo k ose měřené součásti. Takto zjištěný rozměr se přenese přímo na měřítko s rozměrem. Je zapotřebí udržet přiměřený tlak na ramena, abychom neměnili skutečný rozměr.

obrazek

Obr. 6: Hmatadla obkročná a dutinová

Přesná měřidla:

 • Posuvné měřítko – u posuvného měřítka se přenáší měřená délka na měřidlo, jestliže přisuneme měřící ramena (čelisti) k plochám součástí.

Výsledek měření se následně přečte na dvou spojených měřítkách – stupnicích.

Jedno z obou měřících ramen je pevně spjato s hlavním měřítkem posuvného měřidla. Druhé posuvné rameno je spojeno s noniem, které se posouvá podél hlavního měřítka. Na hlavním měřítku je stupnice s milimetrovým dělením a na pomocném měřítku je nonius. Podle rozdělení nonia se určí přesnost posuvného měřidla.

Přesnosti: 0,1 mm

 •      0,05 mm

 •      0,02 mm

 •      0,01 mm (digitální)

Posuvná měřítka nalezneme s různými konstrukcemi. Liší se od sebe tvarem měřících ramen a noniovými stupnicemi. U univerzálního posuvného měřítka mají měřící ramena na vnějším konci fasetky (zkosené hrany). Těmito fasetkami se měří úzké zápichy, drážky apod.

obrazek

Obr. 7: Posuvné měřítko
 • Mikrometr - jde o velmi přesné měřidlo (přesnost měření 0,01 mm). Tato přesnost je stanovena přesností stoupání mikrometrického šroubu. Měří se jím vnitřní a vnější rozměry.

U měření vnějších rozměrů se měřidlo nazývá třmenový mikrometr.

U měření vnitřních rozměrů je to mikrometrický odpich.

Mikrometrický šroub s měřícím dotykem se pohybuje v trubce, na ní jsou 2 podélné milimetrové stupnice, které jsou vzájemně přesazeny o 0,5 mm. Hlavní stupnice na bubínku je rozdělená tak, že jeden dílek odpovídá posunutí pohyblivého dotyku o 0,01 mm. Vedlejší stupnice na trubce je rozdělená tak, že jeden dílek odpovídá úplné otáčce mikrometrického šroubu posunutím dotyku o 0,5 mm. Počtem otáček a pootočením mikrometrického šroubu stanovíme měřený rozměr. U digitálních mikrometrů naměřenou hodnotu rovnou přečteme.

 

Velikosti mikrometrů jsou odstupňovány:

 • 0 – 25 mm,0 – 25 mm,
 • 25 – 50 mm,25 – 50 mm,
 • 50 – 75 mm atd. 50 – 75 mm atd.

Z důvodu zachování přesnosti mikrometrického šroubu (teplotní dilatace atd.) je rozmezí velikostí odstupňováno po 25 mm.

obrazek

Obr. 8: Třmenový mikrometr

obrazek

Obr. 9: Mikrometrický odpich

 

 

Zdroje
 • BENDIX, Friederich. Učíme se pracovat s kovem. Praha 1:SNTL- Nakladatelství technické literatury, 1968. ISBN 04-234-68.
 • FIALOVÁ, Dana a Vladislav GRADEK. Technologie zámečnické práce a údržba, 1díl. Praha: PARTA,2013. ISBN 978-80-7320-195-1

Obrázky:

 

Kontrolní otázka

Co je to měření:

      a.  určování velikosti výrobku,

      b.  porovnávání určité veličiny s měrnou jednotkou,

       c.  zjišťování délek.

 

Posuvná měřidla měří s přesností:

 1. 0,1; 0,05; 0,02 mm,
 2. 0,01 mm,
 3. 0,5; 0,2; 0,1 mm.

 

Univerzální posuvná měřidla mohou měřit:

 1. vnitřní a vnější rozměry + drsnost povrchů,
 2. vnitřní rozměry a geometrické tvary výrobků,
 3. vnitřní a vnější rozměry + hloubky.

 

Nonická stupnice posuvných měřidel je na:

 1. pevné části,
 2. posuvné části,
 3. hloubkoměr.

 

Mikrometr měří s přesností:

 1. 0,1 mm,
 2. 0,01 mm,
 3. 0,001 mm.

 

Mikrometrický šroub má stoupání:

 1. 0,5 mm,
 2. 0,01 mm,
 3. 25 mm.

 

Rozsah mikrometru je po:

 1. 25mm,
 2. 10 mm,
 3. 0,05 mm.

 

Na bubínku mikrometru je:

 1. 100 dílků,
 2. 25 dílků,
 3. 50 dílků.

 

 

Komentář

Obrázky a videa v této kapitole jsou vhodné jako ilustrace základního textu i pro žáky ZŠ.