Měření a míry

Měření a míry

měření je zapotřebí vhodných měřidel a měřících zařízení. Nejprve musíme pevně stanovit měřící veličinu tzv. měrnou jednotku. Tato měrná jednotka musí být na základě zkušeností a vědeckých zkoumání určena vždy tak, aby se dosáhlo použitelných výsledků měření. Pro měření délek je měrnou jednotkou stanoven 1 m. V praxi se můžeme setkat také s anglickými palci ( 1“ = 25,4 mm).

Na palcové hodnoty můžeme narazit hlavně u měření trubek (např. v topenářství atd.).

Zapamatuj si

Co je základní měrnou jednotkou a s jakými jednotkami se můžeme v praxi setkat.