Péče o měřidla

Péče o měřidla

Měřidla musíme chránit před rázy, údery, poškrábáním či jiným poškozením. To platí speciálně pro dosedací plochy pravítek a měřící plochy na ramenech hmatadel nebo posuvných měřítek. Poškozené měřící plochy zapříčiňují chybné výsledky měření.

Pro měřidla určíme místo, kde se ukládají, a to odděleně od všech ostatních nástrojů. Na pracovním stole je uložíme na měkkou podložku.

Vlhkost ze vzduchu, zvláště lidský pot, může způsobit korozi měřidel. To by následně mohlo mít i nepříznivý vliv na přesnost vedení měřících ramen. Působením rzi jsou rysky stupnice nečitelné.

Měřidla se ukládají mírně namazaná tukem. Po každém použití se musí do sucha utřít měkkým hadříkem a znovu namazat tukem (popřípadě olejem).