Orýsování jednoduchým nářadím

Orýsování jednoduchým nářadím

Součásti se vyrábějí z tyčí jednoduchých i složitých průřezů, z plechů nebo trubek. Všechny tyto předběžně zpracované výrobky se nazývají polotovary.

,,Polotovar obecně je rozpracovaný nedokončený výrobek, který prakticky téměř vždy vyžaduje další následné zpracování na finální produkt.“

Polotovarem nazýváme také odlitky, výlisky nebo výkovky. Před obrobením odlitků nebo výkovků pilováním, hoblováním, soustružením nebo vrtáním je třeba výchozí čáry, hrany nebo středy děr označit ryskami nebo vyraženými důlky.

Definice orýsování:

Orýsováním se označí krajní meze, které se při dalším obrábění nesmí překročit (zapříčiňují neshodný kus).

Příklady orýsování:

  • pravítkem,

  • pomocí úhelníku ( i s příložkou),

  • úhloměrem,

  • kružítkem,

  • podle šablony,

  • pomocí stojanového rýsovadla (nádrh),

  • použitím důlčíku.

Zapamatuj si

Co je to polotovar.

 

Definice orýsování.

Zapamatuj si

Slovo zmetek znamená výrobek kazový, nejakostní, nekvalitní, nesplňující normu, neodpovídající výrobní dokumentaci. Odborně se nazývá neshodný kus (výrobek).