Nástroje pro orýsování

Nástroje při orýsování

  • Rýsovací jehly – s jejich pomocí se vyznačují na polotovaru rysky.

Obr. 1: Rýsovací jehly
  • Důlčíky – slouží k vyražení důlků různých velikostí a vrcholových úhlů. Na zvýraznění rysek pro nastavení a vedení kružidla se používají důlčíky s vrcholovým úhlem hrotu 30 - 40°. Při vrtání se tyto důlky rozšiřují a zvětšují se důlčíkem s vrcholovým úhlem hrotu 60°.

obrazek

Obr. 2: Důlčík
  • Kružidla – rýsují se jimi kružnice, oblouky a rozteče. Jsou převážně kloubové a pružinové konstrukce.

obrazek

Obr. 3: Kružidla
  • UC1-640_kruzidla_1.jpg</OBRAZEK >

Obr. 4: Kružidla 1
  •  Pravítka ocelová 

obrazek

Obr. 5: Pravítka ocelová
  • Ploché a příložné úhelníky – úhelníky nám slouží k rýsování pravých úhlů. Úhelník s příložkou je k rýsování rovnoběžných pravoúhlých čar.

Tyto nástroje se vyskytují také v nejpoužívanějších úhlech 45°,60°,90°,120°

 

obrazek

Obr. 6: Druhy úhelníků

.

obrazek

Obr. 7: Druhy úhelníků 1

obrazek

Obr. 8: Druhy úhelníků 2
  • Úhloměry – rozdělujeme na obloukové zámečnické a přesné úhloměry.

obrazek

Obr. 9: Úhloměry
  •  Šablony – jedná se o specifická měřidla určitých rozměrů a tvarů použitelných pro konkrétní výrobek. Vyplatí se pouze při hromadné výrobě.

obrazek

Obr. 10: Šablony

 

 

 

Zdroje
  • BENDIX, Friederich. Učíme se pracovat s kovem. Praha 1:SNTL- Nakladatelství technické literatury, 1968. ISBN 04-234-68.
  • FIALOVÁ, Dana a Vladislav GRADEK. Technologie zámečnické práce a údržba, 1díl. Praha: PARTA,2013. ISBN 978-80-7320-195-1

Obrázky: