Péče o pracovní nářadí a jeho údržba

Péče o pracovní nářadí a jeho údržba

Kalené hroty rýsovacích jehel a kružidel je nutné chránit před údery, rázy nebo pády, kdy hrozí nebezpečí zlomení.

Pokud dojde k otupení hrotů jehel, kružidel nebo důlčiku, musí se zavčas naostřit na kotoučových bruskách. Tupými nástroji nelze přesně orýsovat.

Hroty rýsovacích jehel a kružidel jsou broušeny pod úhlem 10-15°, důlčíky pod úhlem 40-60°. Při broušení hrotů kružidel je potřeba dbát na skutečnost, aby hroty zůstaly stejně dlouhé.

Používáme-li rýsovací desku s naprosto rovnou plochou, nesmí se na ní důlčikovat, v opačném případě by zde zůstaly vrypy, důlky.

Všechny rýsovací nástroje a nářadí se po práci zbaví nečistot, potřou se olejovým filmem a následně se uloží na měkkou podložku.

 

Zdroje
  • BENDIX, Friedrich. Učíme se pracovat s kovem. Praha 1: SNTL- Nakladatelství technické literatury, 1968. ISBN 04-234-68.
  • FIALOVÁ, Dana a Vladislav GRADEK. Technologie zámečnické práce a údržba, 1. díl. Praha: PARTA, 2013. ISBN 978-80-7320-195-1.
  • Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.