Řezání materiálu

Řezání materiálu

Řezání je dělení materiálu úběrem malých třísek mnohozubým nástrojem-pilou.

Výkonnost řezání závisí na tvaru zubů, jejich hustotě a velikosti. Řezání je nejpoužívanější způsob dělení materiálu. Dělení materiálu je většinou první operace, kterou je nutno provést při výrobě součástí. Při řezání vniká břit do materiálu a dělí jej na dvě části.

Zdroje

Prezentace:

 

 

Komentář

Obrázky a videa v této kapitole jsou vhodné jako ilustrace základního textu i pro žáky ZŠ.