Řezání obloukovou rámovou pilou

Řezání obloukovou rámovou pilou

Řezáním se rozumí třískové dělení materiálu, při kterém ozubený nástroj (např.pilový list, pilový pás, pilový kotouč) proniká do materiálu a následně jej rozděluje na dvě části.

obrazek

Obr. 1: Ruční rámová pila

K ručnímu řezání kovů se využívá ruční rámová pila. Pilový list je nutné dopnout k rámu tak, aby zuby byly nasměrovány vždy od rukojeti. Konce pilového listu jsou upevněné v hlavách pilky za pomoci čepů, a tím napínací hlava pilový list napíná tak, aby se při práci nevlnil.

 

Zdroje
  • BENDIX, Friederich. Učíme se pracovat s kovem. Praha 1:SNTL- Nakladatelství technické literatury, 1968. ISBN 04-234-68.
  • FIALOVÁ, Dana a Vladislav GRADEK. Technologie zámečnické práce a údržba, 1díl. Praha: PARTA,2013. ISBN 978-80-7320-195-1

Obrázky:

Zapamatuj si

Co je to pojem řezání.