Jak vzniká tříska při řezání

Jak vzniká tříska při řezání

Při pohybu pilou pilové zuby odebírají třísky. Jednotlivé pilové zuby jsou ve tvaru klínu a s určitým sklonem se do materiálu zařezávají.

Obr. 1: Jak vzniká tříska

Nástrojové úhly nástroje jsou odvozeny od druhu řezaného materiálu a jeho pevnosti – úhel α = úhel hřbetu, úhel β = úhel břitu, úhel γ = úhel čela. Úhel delta je již z normy vypuštěn.

Hustota ozubení se udává (počet zubů na délku 1 anglického palce 1´´= 25,4mm). Čím tvrdší je řezaný materiál, tím jsou zuby jemnější.

Hustota zubů:

  • 14 – 16 zubů na 1´´ se používá pro měkké materiály, např. hliník nebo měď,
  • 18 – 22 zubů na 1´´ se používá pro středně tvrdé materiály, např. konstrukční ocel,
  • 25 – 32 zubů na 1´´ se používá pro velmi tvrdé materiály.

Hustota ozubení se liší také podle toho, řežeme-li plný nebo dutý materiál. Volba hustoty ozubení souvisí s množstvím třísky při řezání.

obrazek

Obr. 2: Hustota pilových zubů

 

Zdroje
  • BENDIX, Friederich. Učíme se pracovat s kovem. Praha 1:SNTL- Nakladatelství technické literatury, 1968. ISBN 04-234-68.
  • FIALOVÁ, Dana a Vladislav GRADEK. Technologie zámečnické práce a údržba, 1díl. Praha: PARTA,2013. ISBN 978-80-7320-195-1

Obrázky:

 

Zapamatuj si

Kvalita řezu závisí na hustotě zubů.