Pilové listy (druhy)

Pilové listy (druhy)

Tyto nástroje jsou vyrobeny z legovaných konstrukčních ocelí nebo pro vyšší pevnosti se vyrábějí z rychlořezné oceli. Mezery mezi zuby se frézují nebo sekají a jsou následně zakaleny, horní strana pilového listu je měkčí – nezakalená.

Aby se pilový list při řezání v materiálu nezadíral, bývají zuby rozvedeny do stran nebo zvlněné. Tímto způsobem úpravy pilového listu získáme větší řeznou mezeru, než je vlastní tloušťka pilového listu.

Obr. 1: Úprava ozubení

Nástroje pro strojní řezání:

  • Strojní rámová pila = nástrojem je pilový list větších rozměrů než u ruční rámové pily. V dnešní době se už moc nepoužívají, protože ztrácely čas zpětným chodem na prázdno. Velkou nevýhodou tohoto stroje byla i manipulace se svěrákem a řezání pod úhly.

 

  • Pilový kotouč = ozubený kotouč o různých tloušťkách a průměrech, jde o nástroj pro kotoučové pily. Řeže do materiálu při stálém záběru, ale jsme omezeni velikostí řezaného materiálu a průměrem nástroje. Musí se zde počítat s určitou tloušťkou řezu, která se nezapočítává do velikosti řezaného materiálu.

obrazek

Obr. 2: Kotoučová pila
  • Pásová pila = ocelový bezkoncový pás v různých hustotách ozubení, šířkách a průměrech dle typu. Neztrácí čas zpětným chodem a lze řezat pod úhly. Šířka řezu je podstatně menší než u kotoučových pil. Tato pila rychlá a přesná v ručním zpracování kovů. 

obrazek

Obr. 3: Pásová pila

 

Zdroje
  • BENDIX, Friederich. Učíme se pracovat s kovem. Praha 1:SNTL- Nakladatelství technické literatury, 1968. ISBN 04-234-68.
  • FIALOVÁ, Dana a Vladislav GRADEK. Technologie zámečnické práce a údržba, 1díl. Praha: PARTA,2013. ISBN 978-80-7320-195-1

Obrázky:

Zapamatuj si

Čím se nejvíce zamezí tření mezi materiálem a pilovým nástrojem?