Upínání pilového listu a obrobku při ručním řezání

Upínání pilového listu a obrobku při ručním řezání

Pilový list obloukové pily se musí vždy upnout tak, aby zuby směřovaly vždy od rukojeti. Zuby pily se musí vždy nacházet ve směru řezání. Při pohybu vpřed na pilku mírně tlačíme a při zpětném chodu táhneme pilku bez tlaku. Při hlubokých řezech v úzkém materiálu máme možnost pilový list otočit v hlavách pilky o 90°. Tímto způsobem upnutí se nám rám pilky vyhne řezanému materiálu.

Řezná mezera od pilky musí být co nejblíže čelistem svěráku, aby se nám materiál při práci nechvěl. Tenkostěnné a nedostatečně tuhé obrobky se musí při upínání podepřít příložkami, aby se neohýbaly.

U řezání trubek a jiné tvarové oceli použijeme prizmatické čelisti ve svěráku. Zamezíme tím zdeformování materiálu.

Obr. 1: Upínání materiálu 1

Obr.2: Upínání materiálu 2

Další druhy a způsoby upnutí:

obrazek

 

obrazek

Obr. 3: Způsob upínání 1

 

Zdroje
  • BENDIX, Friederich. Učíme se pracovat s kovem. Praha 1:SNTL- Nakladatelství technické literatury, 1968. ISBN 04-234-68.
  • FIALOVÁ, Dana a Vladislav GRADEK. Technologie zámečnické práce a údržba, 1díl. Praha: PARTA,2013. ISBN 978-80-7320-195-1

Obrázky:

 

 

Zapamatuj si

Upínání více tyčí u strojního řezání.

U dodržení tohoto postupu nedochází k uvolnění materiálu a následnému zalomení nástroje.