Trojlaločnatci

Podkmen: TROJLALOČNATCI (Trilobithomorpha)

Trojlaločnatci jsou starobylá vyhynulá (fosilní) skupina vodních členovců. Osídlovali dna mělkých prvohorních moří. Největšího rozvoje dosáhli v siluru.

Vymřeli koncem prvohor (perm). Dnes je studujeme na zkamenělinách. Asi 4000 druhů trojlaločnatců řadíme do jediné třídy trilobiti.

Třída: TRILOBITI

Charakteristika:

 • velikost těla od 5 mm do 70 cm; nejčastěji 3 – 12 cm

 • typický živočich starších prvohor - vůdčí zkamenělina

 • hřbetní strana těla je rozdělena na 3 podílné laloky (viz název)

 • nejznámější naleziště v ČR:

  • Barrandien

  • Brno: Stránská skála

  • Olomoucko: Čelechovice na Hané

Stavba těla:

 • článkované tělo

 • podélně i příčně rozdělené na 3 části:

  • hlava, hruď, zadeček
 • každý článek nesl pár končetin

 • končetiny mají (až na tykadla) stejnou stavbu:

  • jsou dvouvětevné:
   • žaberní lupínky (dýchání)
   • pohyb

obrazek

Obr. 1: Trilobit

Fylogeneze:

 • trilobity můžeme považovat za předky dnešních členovců (evoluční vztah ke klepítkatcům - hrotnatci - ostrorepi)
Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6. 

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Obrázky:

Obr. 1: Trilobit [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z:http://ucebnice3.enviregion.cz/

Obr. 2: Joachim Barrande [online]. [cit. 2014-11-01]. „Barrande“ od Jan Vilímek – cropped from Humoristické listy, roč. 1883, č. 43, digitized by Czech Academy of Sciences. Licencováno pod Volné dílo via Wikimedia Commons -Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barrande.png#mediaviewer/File:Barrande.png

Obr. 3: Oblast Barrandien. [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://geologie-beroun.wz.cz/img/gmcr.gif

Osobnosti

Joachim Barrande (1799 - 1883) byl francouzský inženýr a paleontolog, který se stal celosvětové známým vědcem svým průzkumem geologických útvarů a zkamenělin ve středních Čechách.

Oblast, zahrnující místa odkud získával zkameněliny, byla geology pojmenována, Barrandien.

Joachim Barrande na portrétu z roku 1883

Obr. 2: Joachim Barrande

http://cs.wikipedia.org/wiki/Joachim_Barrande

Víte, že ...

Barrandien je oblast mezi Prahou a Plzní, na jejímž území se nachází velké množství geologicky a paleontologicky významných lokalit období starších prvohor. Jeho nejvýznamnější součástí je Český kras, ovšem i ostatní lokality jsou velmi významné (např. naleziště trilobitů u Skryjí na Rakovnicku).

Oblast probádal francouzský paleontolog Joachim Barrande, který se dlouhou dobu věnoval jejímu paleontologickému výzkumu a po němž byla později pojmenována.

http://geologie-beroun.wz.cz/img/gmcr.gif

Obr. 3: Oblast Barrandien

http://cs.wikipedia.org/wiki/Barrandien

Kontrolní otázka

Trilobiti jsou vůdčí zkamenělinou:

a) prvohor

b) druhohor

c) třetihor