Péče o nástroje a řezání

Péče o nástroje a řezání

S různými pilami a nástroji zacházíme vždy šetrně. Důležitým prvkem je pro nás nástroj, který udržujeme v bezvadném stavu. Při řezání nástroje mažeme strojním olejem nebo chladíme emulzí (emulzní olej + voda). Zamezíme tím brzkému opotřebení nástrojů. Vylámané zuby mají nepříznivý vliv na kvalitu řezání, ale hlavně se nám nástroj v materiálu zasekává.

Otupený kotouč má za následek, že nám při řezání píská a při větším stálém tlaku na řezaný materiál hrozí, že může dojít k jeho znehodnocení.

Cena nástroje představuje výrobní náklady i v případě, že se podílí na ceně jen v řádu jednotek procent z celkových nákladů.

Opatrnost a bezpečnost při práci je každopádně na prvním místě.

 

 

Zdroje
 • BENDIX, Friedrich. Učíme se pracovat s kovem. Praha 1: SNTL- Nakladatelství technické literatury, 1968. ISBN 04-234-68.
 • FIALOVÁ, Dana a Vladislav GRADEK. Technologie zámečnické práce a údržba, 1. díl. Praha: PARTA, 2013. ISBN 978-80-7320-195-1.
 • Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.

 

Kontrolní otázka

Při řezání se upíná pilový list tak, aby:

 1. zuby směřovaly od rukojeťi,
 2. zuby směřovaly k rukojeťi,
 3. nezáleží kam směřují.

 

Hustota zubů na pilovém listu se určuje:

 1. počtem zubů na délku jednoho anglického palce,
 2. počtem zubů na 10 mm,
 3. počtem zubů na celém pilovém listu.

 

Tření při řezání se nejvíce sníží:

 1. při řezání je celý pilový list ponořen v oleji,
 2. potíráním boků pilového listu olejem,
 3. rozvodem zubů.

 

Rozvodem zubů rozumíme:

 1. vyhnutí zubů rozvedením nebo zvlněním,
 2. vybroušení zubů,
 3. vylomení zubů.