Označování pilníků

Označování pilníků

Pilníky mají jednotná, tzn. všeobecně používaná označení.

U pilníků se udává velikost, kterou uvádíme v milimetrech ( délka a průřez). Dále rozlišujeme druhy seků ( jednosekké, s křížovým sekem) a hrubost seků ( hrubý, střední a jemný sek). Zvláště těžké pilníky se v praxi označují jako uběrací.

Další rozdělení pilníků je podle průřezů těla (tvaru): např. obdélníkový, kruhový, trojhranný, čtyřhranný, půlkulatý, jazýčkový, mečovitý atd.

obrazek

Obr. 1: Značení pilníků

 

Zdroje
  • BENDIX, Friedrich. Učíme se pracovat s kovem. Praha 1:SNTL- Nakladatelství technické literatury, 1968. ISBN 04-234-68.
  • FIALOVÁ, Dana a Vladislav GRADEK. Technologie zámečnické práce a údržba, 1díl. Praha: PARTA,2013. ISBN 978-80-7320-195-1

Obrázky: