Nářadí a upínání

Nářadí a upínání

Téměř při všech pracích musí být obrobek pevně upnut. Nejčastěji používané upínací nářadí je pracovní svěrák. Obrobky upínáme do středu svěráku tak, aby nám nepružily a pod tlakem pilníku se neohýbaly. U dlouhých předmětů používáme dva způsoby pilování. Buď materiálem posouváme tak, abychom pilovali vždy nad čelistmi svěráku nebo u tenkých materiálů použijeme upnutí mezi dva úhelníky, na konci stažené zámečnickou svěrkou. Jsou-li plochy obrobku již obrobené, používáme do čelistí svěráku měkké vložky, nejčastěji z hliníkového plechu, aby se povrch obrobku nepoškodil. Válcové obrobky je lépe upnout pomůckou vhodného tvaru ( prizmatické čelisti).

obrazek

Obr. 1: Druhy upínacích svěráků

 

Zdroje
  • BENDIX, Friedrich. Učíme se pracovat s kovem. Praha 1:SNTL- Nakladatelství technické literatury, 1968. ISBN 04-234-68.
  • FIALOVÁ, Dana a Vladislav GRADEK. Technologie zámečnické práce a údržba, 1díl. Praha: PARTA,2013. ISBN 978-80-7320-195-1

Obrázky:

Zapamatuj si

Každý specifický výrobek se upíná do vhodného svěráku, aby nám co nejlépe držel.