Tvrdost pilovaného materiálu

Tvrdost pilovaného materiálu

Tvrdost pilovaného materiálu je vlastnost, kterou lze vysvětlit existencí soudržných sil. Čím jsou tyto síly větší, tím tvrdší je materiál.

Do tvrdého materiálu vniká břit nástroje obtížněji než do materiálu měkkého. Tím se také vysvětluje blízká příbuznost pevnosti a tvrdosti. Čím pevnější je materiál, tím je také naopak tvrdší a tím hůře se obrábí. Tvrdost lze také stanovit zkouškami.

Ocelová kulička, např. z ložiska jízdního kola, se vloží mezi dva různě tvrdé zkušební vzorky materiálu a vzorky s kuličkou se pak ve svěráku stlačí proti sobě. Kulička vnikne do měkkého materiálu hlouběji než do materiálu tvrdšího. Podle různé velikosti plošek vtisků lze usuzovat na rozdílnou tvrdost.

Velikost soudržných sil je tedy u různých materiálů různá, čímž se liší také pevnost materiálu. Na tuto skutečnost narážíme při obrábění materiálu. Např. měď nebo hliník (malá pevnost)-  je možné vhodnými nástroji snadněji pilovat, vrtat , řezat než ocel, která má větší pevnost.