Hrubování a hlazení pilníkem

Hrubování a hlazení pilníkem

Při všech pilovacích pracích je třeba se snažit především o to, aby se přesně dodržovaly požadované rozměry. Délky hran a velikosti úhlů na obrobku se musí shodovat s údaji na dílenském výkrese. Zvláště obtížné je dosáhnout přesně rovných nebo klenutých (oblých) pilovaných ploch.

Včasnými a opakovanými kontrolními měřeními zamezíme např. přílišnému odebírání materiálu, a tím vzniku zmetku.

Při hlazení je třeba mít na zřeteli, že dobře beroucím hrubovacím pilníkem se má odebírat co nejvíce materiálu (úspora času). Hrubovací pilník dělá do materiálu rýhy o velikosti cca 0,3 mm, takže materiál by měl mít před hrubováním 0,5 mm silnou vrstvu, pak se teprve hladí na konečný rozměr.

Při pilování vznikají na obráběné ploše určité světelné účinky podle toho, kde je pracovníkovo stanoviště. Při změnách směru pilování se tyto světelné účinky střídají podle tahu pilníku. Směr tahu pilníkem se má častěji střídat, abychom lépe poznali, kde dochází k odebírání materiálu.

V úzkých prostorách pro třísky u hladících pilníků se třísky snáze usazují a pilník pak na obráběné ploše dělá rýhy. Při hlazení se dosáhne hladkých ploch, potírá-li se tělo pilníku křídou. Hrubované plochy musí být bezpodmínečně bez oleje nebo potu z rukou, protože pilník by dobře nezabíral a na hladké ploše by klouzal.