Péče o nástroje a nářadí

Péče o nástroje a nářadí

Tvrdé zuby pilníku jsou velmi citlivé na nárazy, údery a velice snadno se vylamují. Proto je nutné klást pilníky vedle sebe a nikoliv přes sebe. Pilníky se ukládají nebo odkládají do skříněk určených pro nářadí nebo na pracovní stůl na místo k tomu určené. Na pracovním stole leží vždy vpravo od svěráku, odděleně od ostatních nástrojů.

Polotovary, především odlitky a válcované kusy jsou většinou pokryty velmi tvrdou tenkou vrstvou okují, pod kterou je většinou materiál měkčí.

Pro první tahy pilníkem použijeme tedy v těchto konkrétních případech starší pilník, abychom zamezili předčasnému opotřebení nových zubů.

Dochází tak k šetření nových pilníků.

Pilníky by měly být vždy v pořádku, a to úplné s neporušenou rukojetí. Rukojeť nám slouží k bezpečnému používání pilníku. Díry do nových rukojetí se předvrtávají kaskádovitě a naráží se paličkou. Dřevěná rukojeť je na konci zajištěna ocelovou zděří. V plastových rukojetích je vnitřní dutina předem odlitá dle stopky pilníku.

 Obr. 1: Uložení pilníků

 

 

Zdroje
 • BENDIX, Friedrich. Učíme se pracovat s kovem. Praha 1: SNTL- Nakladatelství technické literatury, 1968. ISBN 04-234-68.
 • FIALOVÁ, Dana a Vladislav GRADEK. Technologie zámečnické práce a údržba, 1. díl. Praha: PARTA, 2013. ISBN 978-80-7320-195-1.

Obrázky:

 

 

Kontrolní otázka

Kontrolní otázky:

 

 Kontrola rovinnosti pilování se provádí:

 1. přiložením nožového pravítka,
 2. úhelníkem nebo šablonou,
 3. speciálně upraveným posuvným měřítkem.

 

 Při pohybu vpřed pilník:

 1. zatěžujeme,
 2. odlehčujeme,
 3. dáváme stejnou sílu při pohybu vpřed i vzad.

 

 Nasazování rukojeti  na stopku pilníku provádíme:

 1. po předběžném navrtání paličkou,
 2. po předběžném navrtání naražením na tvrdou podložku,
 3. narazíme bez navrtání paličkou.

 

 Jehlové pilníky se používají na:

 1. pilování velkých přídavků,
 2. dokončování obrobku na rozměr,
 3. nejlépe před dokončením.