Druhy nůžek

Druhy nůžek

Existuje velké množství druhů nůžek, které se odlišují tvarem nožů, velikostí a zakřivením ramen. Kromě nůžek jež jsou obsluhovány ručně, jsou také k vidění nůžky, jež jsou poháněné elektromechanickou či hydraulickou silou. Tyto nůžky se např. využívají v hutnictví při přestřihávání profilových materiálů až do tlouštěk 50x50 mm.

Nůžky ruční:

Nůžky pro krátké střihy na plechu mají rovné břity a proti sobě zaoblené rukojeti. U dlouhých střihů používáme zakřivených nůžek, kde rukojeti vůči nožům jsou zahnuté nahoru, abychom mohli ovládat nůžky nad stříhaným plechem.

obrazek

Obr. 1: Druhy nůžek

Nůžky okružní:

Patří mezi specifické druhy nůžek. Slouží k vystřihování kruhových částí v plechu, který nám proniká mezi dva kotouče a tyto kotouče následně plech prostřihují. Mohou být jednak ruční převodové nebo elektrické.

obrazek

Obr. 2: Nůžky okružní

Nůžky tabulové:

Používají se k dělení plechových tabulí, u ručního stříhání se dají použít do tloušťky 2 mm, u strojního stříhaní až do tloušťky 15 mm. Tabule plechu klademe na pracovní stůl nůžek, na kterém se nachází přidržovač plechu. Pod tento přidržovač se vsune tabule plechu a zajistí se proti posunu při stříhání. Spodní nůž je rovný pevný a horní nůž je umístěn na zakřiveném rameni s protizávažím a výsuvnou tyčí pro usnadnění páky při stříhání.

obrazek

Obr. 3: Tabulové nůžky

Nůžky pákové:

Nůžky mají pevnou konstrukci, na které jsou umístěny 2 nože. A to spodní – pevný, horní nůž – pohyblivý pomocí páky. U ručních pákových nůžek lze stříhat pouze užší šířky materiálů až do tloušťky 6 mm.

Nůžky existují i s elektrickým pohonem a umožňují stříhat materiál až do tloušťky 20 mm v závislosti na konstrukci a typu nůžek.

Všeobecně lze říci, že pákovými nůžekami smíme stříhat i profilové materiály, pro které jsou uzpůsobeny nože s vhodnými zářezy. Jako všechny nůžky, i tyto mají přidržovač plechu vyrovnávající působiště sil.

obrazek

Obr. 4: Nůžky pákové

Speciální druhy nůžek:

Většinou jsou poháněny elektricky či pneumaticky.

Druhy nůžek:

 • vystřihovací,
 • prostřihovací,
 • děrovací.

obrazek

Obr. 5: Prostřihovací nůžky

 

Zdroje
 • BENDIX, Friedrich. Učíme se pracovat s kovem. Praha 1:SNTL- Nakladatelství technické literatury, 1968. ISBN 04-234-68.
 • FIALOVÁ, Dana a Vladislav GRADEK. Technologie zámečnické práce a údržba, 1díl. Praha: PARTA,2013. ISBN 978-80-7320-195-1

Obrázky:

Zapamatuj si

Druh i konstrukce nůžek jsou určeny jen na určitou tloušťku plechu.Existují také speciální profilové nůžky.

Kontrolní otázka

Co se rozumí pod pojmem stříhání:

 1. třískové obrábění – dělení materiálu,
 2. beztřískové obrábění – dělení materiálu,
 3. tvarování obráběním.

 

Při stříhání:

 1. musí být mezi noži vůle,
 2. může být mezi noži vůle,
 3. nesmí být mezi noži vůle.

 

Vůle mezi noži:

 1. má vliv na kvalitu stříhání,
 2. nemá vliv na kvalitu stříhání,
 3. má vliv pouze na otupení nástroje.

 

Přidržovač se při strojním stříhání používá:

 1. na vyrovnání působiště sil,
 2. aby kvalita střihu byla co nejlepší,
 3. aby se materiál při stříhání nedeformoval.

 

Aby došlo k přestřižení materiálu je třeba:

 1. aby nože došly až k sobě,
 2. postačí nastřižení zhruba poloviny tloušťky materiálu,
 3. musí se dráhy nožů protnout.